Ekspert: poslednje izmene od 25.10.2017.

Ekspert: poslednje izmene od 25.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 25.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda ("Sl. glasnik RS", br. 94/17) 
 • Nacionalna strategiju za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. godina ("Sl. glasnik RS", br. 94/17) 
 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/17)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 94/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104053
 • Službenih mišljenja: 14926
 • Sudske prakse: 8395
 • Modela akata: 760
 • Obrazaca: 29651
 • Podzakonskih akata: 76858
 • Prečišć. tekstova: 23345
 • Propisa CG: 1541
 • Propisa R.Srpske: 1912
 
Korisni linkovi: