Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2017.

Ekspert: poslednje izmene od 30.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 30.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o utvrđivanju liste programa opšteg stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 95/17) 
 • Uredba o ostvarivanju posebnih prava pravosudnih funkcionera i zaposlenih u pravosudnim organima i Upravi za izvršenje krivičnih sankcija sa teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ("Sl. glasnik RS", br. 95/17) 
 • Odluka o utvrđivanju visine i načinu plaćanja tarifa za usluge iz nadležnosti Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 95/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104125
 • Službenih mišljenja: 14949
 • Sudske prakse: 8398
 • Modela akata: 760
 • Obrazaca: 29672
 • Podzakonskih akata: 76923
 • Prečišć. tekstova: 23352
 • Propisa CG: 1541
 • Propisa R.Srpske: 1917
 
Korisni linkovi: