Ekspert: poslednje izmene od 13.11.2017.

Ekspert: poslednje izmene od 13.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 13.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje ("Sl. glasnik RS", br. 100/17) 
 • Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 78/17) 
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 78/17) 
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. list grada Beograda", br. 78/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104444
 • Službenih mišljenja: 14971
 • Sudske prakse: 8430
 • Modela akata: 762
 • Obrazaca: 29733
 • Podzakonskih akata: 77188
 • Prečišć. tekstova: 23406
 • Propisa CG: 1547
 • Propisa R.Srpske: 1924
 
Korisni linkovi: