Ekspert: poslednje izmene od 15.11.2017.

Ekspert: poslednje izmene od 15.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 15.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

U Ekspertu se trenutno nalazi:

  • Propisa: 104520
  • Službenih mišljenja: 14971
  • Sudske prakse: 8430
  • Modela akata: 762
  • Obrazaca: 29774
  • Podzakonskih akata: 77250
  • Prečišć. tekstova: 23422
  • Propisa CG: 1548
  • Propisa R.Srpske: 1924
 
Korisni linkovi: