Ekspert: poslednje izmene od 20.11.2017.

Ekspert: poslednje izmene od 20.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 20.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o bližim uslovima za digitalizaciju bibliotečko-informacione građe i izvora ("Sl. glasnik RS", br. 102/17) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava ("Sl. glasnik RS", br. 102/17) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 101/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104605
 • Službenih mišljenja: 14971
 • Sudske prakse: 8435
 • Modela akata: 763
 • Obrazaca: 29788
 • Podzakonskih akata: 77316
 • Prečišć. tekstova: 23434
 • Propisa CG: 1549
 • Propisa R.Srpske: 1924
 
Korisni linkovi: