Ekspert: poslednje izmene od 29.11.2017.

Ekspert: poslednje izmene od 29.11.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 29.11.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja eksploatacije Kolubarskog lignitskog basena ("Sl. glasnik RS", br. 107/17) 
 • Odluka o iznosima minimalnih akciza za duvanske prerađevine ("Sl. glasnik RS", br. 106/17) 
 • Pravilnik o kvalitetu sirovog mleka ("Sl. glasnik RS", br. 106/17) 
 • Odluka o izmeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) ("Sl. glasnik RS", br. 106/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104816
 • Službenih mišljenja: 14982
 • Sudske prakse: 8442
 • Modela akata: 763
 • Obrazaca: 29807
 • Podzakonskih akata: 77469
 • Prečišć. tekstova: 23493
 • Propisa CG: 1557
 • Propisa R.Srpske: 1931
 
Korisni linkovi: