Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2017.

Ekspert: poslednje izmene od 11.12.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 11.12.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sistemu izvršenja budžeta Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 110/17) 
 • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije lica odgovornih za prevoz i registra licenci za prevoz tereta i izvoda licence za prevoz tereta i o načinu vođenja evidencije o izvršenim prekršajima i preduzetim administrativnim merama ("Sl. glasnik RS", br. 110/17) 
 • Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2017. godini ("Sl. glasnik RS", br. 110/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 105084
 • Službenih mišljenja: 15005
 • Sudske prakse: 8466
 • Modela akata: 765
 • Obrazaca: 29842
 • Podzakonskih akata: 77676
 • Prečišć. tekstova: 23554
 • Propisa CG: 1563
 • Propisa R.Srpske: 1937
Korisni linkovi: