Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2018. godine

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 23.02.2018. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec februar pod br. službeno/2017-12 od 23.02.2018. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17) i čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK ZA MESEC FEBRUAR 2018. GODINE

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. oktobra 2017. do 31. marta 2018.     
-
za prvo dete - jednokratno 
39.503,21
 
-
za drugo dete - 154.472,52 u 24 rate 
 6.436,35
 
-
za treće dete - 278.037,81 u 24 rate 
11.584,91
 
-
za četvrto dete - 370.713,16 u 24 rate 
15.446,38
 
2) 
DEČIJI DODATAK od 1. oktobra 2017. do 31. marta 2018.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.760,95
3.589,23
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za januar 2018.  11.233,05  
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za februar 2018.    
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.630,49
10.356,59
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede     
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,84
3,40
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,62
7,94

 

Obrazloženje

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", br. 20/92...36/04).

Ovo rešenje se dostavlja Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".