Završetak školske godine za učenike IV razreda gimnazije

Završetak školske godine za učenike IV razreda gimnazije

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu ("Službeni list APV" br. 25/19) 

Praznik: 
Petak, May 22, 2020
Prikazati opis praznika: 
da