Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2019.

Ekspert: poslednje izmene od 19.08.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 19.08.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o kriptobezbednosti i zaštiti od kompromitujućeg elektromagnetnog zračenja ("Sl. glasnik RS", br. 57/19) 
 • Uredba o naknadi troškova u vezi sa konverzijom i umanjenjem duga ("Sl. glasnik RS", br. 57/19) 
 • Odluka o standardima stabilnog i sigurnog poslovanja u delu pružanja platnih usluga preko zastupnika ("Sl. glasnik RS", br. 57/19) 
 • Pravilnik o Opštim standardima postignuća za predmet Srpski kao strani jezik za kraj prvog i drugog ciklusa obaveznog obrazovanja, opšteg srednjeg obrazovanja i osnovnog obrazovanja odraslih ("Sl. gl. RS - Prosv. glasnik", br. 11/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 118641
 • Službenih mišljenja: 15894
 • Sudske prakse: 9057
 • Modela akata: 825
 • Obrazaca: 34365
 • Podzakonskih akata: 87983
 • Prečišć. tekstova: 26691
 • Propisa CG: 1761
 • Propisa R.Srpske: 2136
 
Korisni linkovi: