Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji (2020)

Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji (2020)

ŠIFARNIK NASELJENIH MESTA U REPUBLICI SRBIJI propisan je Odlukom o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/18 i 101/20) i primenjuje se od 25.08.2020. godine.

Šifarnik je preuzet iz digitalne baze propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".


NAPOMENA: Između ostalog, ovaj šifarnik se koristi za popunjavanje rednog broja 36. Obrasca 1. - Izveštaj o povredi na radu.

 

Šifra opštine Naziv opštine Šifra naseljenog mesta Naziv naseljenog mesta
70017 Aleksandrovac 700029 Aleksandrovac
70017 Aleksandrovac 700037 Bzenice
70017 Aleksandrovac 700045 Bobote
70017 Aleksandrovac 700053 Boturići
70017 Aleksandrovac 700061 Bratići
70017 Aleksandrovac 700070 Velika Vrbnica
70017 Aleksandrovac 700088 Velja Glava
70017 Aleksandrovac 700096 Venčac
70017 Aleksandrovac 700100 Vitkovo
70017 Aleksandrovac 700118 Vražogrnci
70017 Aleksandrovac 700126 Vranštica
70017 Aleksandrovac 700134 Vrbnica
70017 Aleksandrovac 700142 Garevina
70017 Aleksandrovac 700169 Gornja Zleginja
70017 Aleksandrovac 700177 Gornje Rataje
70017 Aleksandrovac 700185 Gornji Vratari
70017 Aleksandrovac 700193 Gornji Stupanj
70017 Aleksandrovac 700207 Grčak
70017 Aleksandrovac 700215 Dašnica
70017 Aleksandrovac 700223 Dobroljupci
70017 Aleksandrovac 700231 Donja Zleginja
70017 Aleksandrovac 700240 Donje Rataje
70017 Aleksandrovac 700258 Donji Vratari
70017 Aleksandrovac 700266 Donji Stupanj
70017 Aleksandrovac 700274 Drenča
70017 Aleksandrovac 700282 Jelakci
70017 Aleksandrovac 700304 Kožetin
70017 Aleksandrovac 700312 Koznica
70017 Aleksandrovac 700339 Latkovac
70017 Aleksandrovac 700347 Laćisled
70017 Aleksandrovac 700355 Lesenovci
70017 Aleksandrovac 700363 Leskovica
70017 Aleksandrovac 700371 Ljubinci
70017 Aleksandrovac 700380 Mrmoš
70017 Aleksandrovac 700398 Novaci
70017 Aleksandrovac 700401 Panjevac
70017 Aleksandrovac 700410 Parčin
70017 Aleksandrovac 700428 Pleš
70017 Aleksandrovac 700436 Ploča
70017 Aleksandrovac 700444 Popovci
70017 Aleksandrovac 700452 Puhovac
70017 Aleksandrovac 700479 Raklja
70017 Aleksandrovac 700487 Ržanica
70017 Aleksandrovac 700495 Rogavčina
70017 Aleksandrovac 700509 Rokci
70017 Aleksandrovac 700517 Rudenice
70017 Aleksandrovac 700525 Stanjevo
70017 Aleksandrovac 700533 Starci
70017 Aleksandrovac 700541 Strmenica
70017 Aleksandrovac 700550 Stubal
70017 Aleksandrovac 700568 Subotica
70017 Aleksandrovac 700576 Tržac
70017 Aleksandrovac 700584 Trnavci
70017 Aleksandrovac 700592 Tuleš
70017 Aleksandrovac 700606 Šljivovo
70025 Aleksinac 700614 Aleksinac
70025 Aleksinac 700622 Aleksinački Bujmir
70025 Aleksinac 700649 Aleksinački Rudnik
70025 Aleksinac 700657 Bankovac
70025 Aleksinac 700665 Beli Breg
70025 Aleksinac 700673 Belja
70025 Aleksinac 700681 Bobovište
70025 Aleksinac 700690 Bovan
70025 Aleksinac 700703 Bradarac
70025 Aleksinac 700711 Vakup
70025 Aleksinac 700720 Veliki Drenovac
70025 Aleksinac 700738 Vitkovac
70025 Aleksinac 700746 Vrelo
70025 Aleksinac 700754 Vrćenovica
70025 Aleksinac 700762 Vukanja
70025 Aleksinac 700789 Vukašinovac
70025 Aleksinac 700797 Glogovica
70025 Aleksinac 700819 Golešnica
70025 Aleksinac 700827 Gornja Peščanica
70025 Aleksinac 700835 Gornje Suhotno
70025 Aleksinac 700843 Gornji Adrovac
70025 Aleksinac 700851 Gornji Krupac
70025 Aleksinac 700860 Gornji Ljubeš
70025 Aleksinac 700878 Gredetin
70025 Aleksinac 700886 Grejač
70025 Aleksinac 700894 Dašnica
70025 Aleksinac 700908 Deligrad
70025 Aleksinac 700916 Dobrujevac
70025 Aleksinac 700924 Donja Peščanica
70025 Aleksinac 700932 Donje Suhotno
70025 Aleksinac 700959 Donji Adrovac
70025 Aleksinac 700967 Donji Krupac
70025 Aleksinac 700975 Donji Ljubeš
70025 Aleksinac 700983 Draževac
70025 Aleksinac 700991 Žitkovac
70025 Aleksinac 701009 Jakovlje
70025 Aleksinac 701017 Jasenje
70025 Aleksinac 701025 Kamenica
70025 Aleksinac 701033 Katun
70025 Aleksinac 701041 Koprivnica
70025 Aleksinac 701050 Korman
70025 Aleksinac 701068 Kraljevo
70025 Aleksinac 701076 Krušje
70025 Aleksinac 701084 Kulina
70025 Aleksinac 701092 Lipovac
70025 Aleksinac 701106 Loznac
70025 Aleksinac 701114 Loćika
70025 Aleksinac 701122 Lužane
70025 Aleksinac 701149 Ljupten
70025 Aleksinac 701157 Mali Drenovac
70025 Aleksinac 701165 Mozgovo
70025 Aleksinac 701173 Moravac
70025 Aleksinac 701181 Moravski Bujmir
70025 Aleksinac 701190 Nozrina
70025 Aleksinac 701203 Porodin
70025 Aleksinac 701211 Prekonozi
70025 Aleksinac 701220 Prćilovica
70025 Aleksinac 701238 Prugovac
70025 Aleksinac 701246 Radevce
70025 Aleksinac 701254 Rsovac
70025 Aleksinac 701262 Rutevac
70025 Aleksinac 701289 Srezovac
70025 Aleksinac 701297 Stanci
70025 Aleksinac 701319 Stublina
70025 Aleksinac 701327 Subotinac
70025 Aleksinac 701335 Tešica
70025 Aleksinac 701343 Trnjane
70025 Aleksinac 701351 Ćićina
70025 Aleksinac 701360 Crna Bara
70025 Aleksinac 701378 Česta
70025 Aleksinac 701386 Čukurovac
70025 Aleksinac 701394 Šurić
70033 Aranđelovac 701408 Aranđelovac
70033 Aranđelovac 701416 Banja
70033 Aranđelovac 701424 Bosuta
70033 Aranđelovac 701432 Brezovac
70033 Aranđelovac 701459 Bukovik
70033 Aranđelovac 701467 Venčane
70033 Aranđelovac 701475 Vrbica
70033 Aranđelovac 701483 Vukosavci
70033 Aranđelovac 701491 Garaši
70033 Aranđelovac 701505 Gornja Trešnjevica
70033 Aranđelovac 701556 Darosava
70033 Aranđelovac 701513 Jelovik
70033 Aranđelovac 701521 Kopljare
70033 Aranđelovac 701530 Misača
70033 Aranđelovac 701548 Orašac
70033 Aranđelovac 701564 Progoreoci
70033 Aranđelovac 701572 Ranilović
70033 Aranđelovac 701599 Stojnik
70033 Aranđelovac 701602 Tulež
70041 Arilje 701629 Arilje
70041 Arilje 701637 Bjeluša
70041 Arilje 701645 Bogojevići
70041 Arilje 701653 Brekovo
70041 Arilje 701661 Vigošte
70041 Arilje 701670 Virovo
70041 Arilje 701688 Visoka
70041 Arilje 701696 Vrane
70041 Arilje 701700 Grdovići
70041 Arilje 701718 Grivska
70041 Arilje 701726 Dobrače
70041 Arilje 701734 Dragojevac
70041 Arilje 701742 Kruščica
70041 Arilje 701769 Latvica
70041 Arilje 701777 Mirosaljci
70041 Arilje 701785 Pogled
70041 Arilje 701793 Radobuđa
70041 Arilje 701807 Radoševo
70041 Arilje 701815 Severovo
70041 Arilje 701823 Stupčevići
70041 Arilje 701831 Trešnjevica
70041 Arilje 701840 Cerova
70050 Babušnica 701858 Aleksandrovac
70050 Babušnica 701866 Babušnica
70050 Babušnica 701874 Berduj
70050 Babušnica 701882 Berin Izvor
70050 Babušnica 701904 Bogdanovac
70050 Babušnica 701912 Bratiševac
70050 Babušnica 701939 Brestov Dol
70050 Babušnica 701947 Vava
70050 Babušnica 701955 Valniš
70050 Babušnica 701963 Veliko Bonjince
70050 Babušnica 701971 Vojnici
70050 Babušnica 701980 Vrelo
70050 Babušnica 701998 Vuči Del
70050 Babušnica 702005 Gornje Krnjino
70050 Babušnica 702013 Gornji Striževac
70050 Babušnica 702021 Gorčince
70050 Babušnica 702030 Grnčar
70050 Babušnica 702048 Dol
70050 Babušnica 702056 Donje Krnjino
70050 Babušnica 702064 Donji Striževac
70050 Babušnica 702072 Draginac
70050 Babušnica 702099 Dučevac
70050 Babušnica 702102 Zavidince
70050 Babušnica 702129 Zvonce
70050 Babušnica 702137 Izvor
70050 Babušnica 702145 Jasenov Del
70050 Babušnica 702153 Kaluđerevo
70050 Babušnica 702161 Kambelevac
70050 Babušnica 702170 Kijevac
70050 Babušnica 702188 Leskovica
70050 Babušnica 702196 Linovo
70050 Babušnica 702200 Ljuberađa
70050 Babušnica 702218 Malo Bonjince
70050 Babušnica 702226 Masurovac
70050 Babušnica 702234 Mezgraja
70050 Babušnica 702242 Modra Stena
70050 Babušnica 702269 Našuškovica
70050 Babušnica 702277 Ostatovica
70050 Babušnica 702285 Preseka
70050 Babušnica 702293 Provaljenik
70050 Babušnica 702307 Radinjince
70050 Babušnica 702315 Radosin
70050 Babušnica 702323 Radoševac
70050 Babušnica 702331 Rakita
70050 Babušnica 702340 Rakov Dol
70050 Babušnica 702358 Raljin
70050 Babušnica 702366 Resnik
70050 Babušnica 702374 Stol
70050 Babušnica 702382 Strelac
70050 Babušnica 702404 Studena
70050 Babušnica 702412 Suračevo
70050 Babušnica 702439 Crvena Jabuka
70050 Babušnica 702447 Štrbovac
70068 Bajina Bašta 702455 Bajina Bašta
70068 Bajina Bašta 702463 Bačevci
70068 Bajina Bašta 702471 Beserovina
70068 Bajina Bašta 702480 Višesava
70068 Bajina Bašta 702498 Gvozdac
70068 Bajina Bašta 702501 Dobrotin
70068 Bajina Bašta 702510 Draksin
70068 Bajina Bašta 702528 Dub
70068 Bajina Bašta 702536 Zaglavak
70068 Bajina Bašta 702544 Zaovine
70068 Bajina Bašta 702552 Zarožje
70068 Bajina Bašta 702579 Zaugline
70068 Bajina Bašta 702587 Zlodol
70068 Bajina Bašta 702595 Jagoštica
70068 Bajina Bašta 702609 Jakalj
70068 Bajina Bašta 702617 Jelovik
70068 Bajina Bašta 702625 Konjska Reka
70068 Bajina Bašta 702633 Kostojevići
70068 Bajina Bašta 702641 Lug
70068 Bajina Bašta 702650 Lještansko
70068 Bajina Bašta 702668 Mala Reka
70068 Bajina Bašta 702676 Obajgora
70068 Bajina Bašta 702684 Ovčinja
70068 Bajina Bašta 702692 Okletac
70068 Bajina Bašta 702706 Pepelj
70068 Bajina Bašta 702714 Perućac
70068 Bajina Bašta 702722 Pilica
70068 Bajina Bašta 702749 Pridoli
70068 Bajina Bašta 702757 Rastište
70068 Bajina Bašta 702765 Rača
70068 Bajina Bašta 702773 Rogačica
70068 Bajina Bašta 702781 Sijerač
70068 Bajina Bašta 702790 Solotuša
70068 Bajina Bašta 702803 Strmovo
70068 Bajina Bašta 702811 Cerje
70068 Bajina Bašta 702820 Crvica
70076 Batočina 702838 Badnjevac
70076 Batočina 702846 Batočina
70076 Batočina 702854 Brzan
70076 Batočina 702862 Gradac
70076 Batočina 702889 Dobrovodica
70076 Batočina 702897 Žirovnica
70076 Batočina 702919 Kijevo
70076 Batočina 702943 Milatovac
70076 Batočina 702951 Nikšić
70076 Batočina 702960 Prnjavor
70076 Batočina 702978 Crni Kao
70084 Bela Palanka 702986 Babin Kal
70084 Bela Palanka 702994 Bežište
70084 Bela Palanka 703001 Bela Palanka
70084 Bela Palanka 703010 Bukurovac
70084 Bela Palanka 703028 Veta
70084 Bela Palanka 703036 Vitanovac
70084 Bela Palanka 703044 Vrandol
70084 Bela Palanka 703052 Vrgudinac
70084 Bela Palanka 703079 Glogovac
70084 Bela Palanka 703087 Gornja Glama
70084 Bela Palanka 703095 Gornja Koritnica
70084 Bela Palanka 703109 Gornji Rinj
70084 Bela Palanka 703117 Gradište
70084 Bela Palanka 703125 Divljana
70084 Bela Palanka 703133 Dolac (naselje)
70084 Bela Palanka 703141 Dolac (selo)
70084 Bela Palanka 703150 Donja Glama
70084 Bela Palanka 703168 Donja Koritnica
70084 Bela Palanka 703176 Donji Rinj
70084 Bela Palanka 703184 Draževo
70084 Bela Palanka 703192 Klenje
70084 Bela Palanka 703206 Klisura
70084 Bela Palanka 703214 Kozja
70084 Bela Palanka 703222 Kosmovac
70084 Bela Palanka 703249 Kremenica
70084 Bela Palanka 703257 Krupac
70084 Bela Palanka 703265 Lanište
70084 Bela Palanka 703273 Leskovik
70084 Bela Palanka 703281 Ljubatovica
70084 Bela Palanka 703290 Miranovac
70084 Bela Palanka 703303 Miranovačka Kula
70084 Bela Palanka 703311 Moklište
70084 Bela Palanka 703320 Mokra
70084 Bela Palanka 703338 Novo Selo
70084 Bela Palanka 703346 Oreovac
70084 Bela Palanka 703354 Pajež
70084 Bela Palanka 703362 Sinjac
70084 Bela Palanka 703389 Tamnjanica
70084 Bela Palanka 703397 Telovac
70084 Bela Palanka 703419 Toponica
70084 Bela Palanka 703427 Crvena Reka
70084 Bela Palanka 703435 Crveni Breg
70084 Bela Palanka 703443 Crnče
70084 Bela Palanka 703451 Čiflik
70084 Bela Palanka 703460 Šljivovik
70084 Bela Palanka 703478 Špaj
70092 Barajevo 703486 Arnajevo
70092 Barajevo 703494 Barajevo
70092 Barajevo 703508 Baćevac
70092 Barajevo 703516 Beljina
70092 Barajevo 703524 Boždarevac
70092 Barajevo 703532 Veliki Borak
70092 Barajevo 703559 Vranić
70092 Barajevo 703567 Guncati
70092 Barajevo 703575 Lisović
70092 Barajevo 703583 Manić
70092 Barajevo 703591 Meljak
70092 Barajevo 703605 Rožanci
70092 Barajevo 703613 Šiljakovac
70106 Voždovac 703621 Beli Potok
70106 Voždovac 791016 Beograd (Voždovac)
70106 Voždovac 703630 Zuce
70106 Voždovac 703648 Pinosava
70106 Voždovac 703656 Ripanj
70114 Vračar 791024 Beograd (Vračar)
70122 Grocka 703664 Begaljica
70122 Grocka 703672 Boleč
70122 Grocka 703699 Brestovik
70122 Grocka 703702 Vinča
70122 Grocka 703729 Vrčin
70122 Grocka 703737 Grocka
70122 Grocka 703745 Dražanj
70122 Grocka 703753 Živkovac
70122 Grocka 703761 Zaklopača
70122 Grocka 703770 Kaluđerica
70122 Grocka 703788 Kamendol
70122 Grocka 703796 Leštane
70122 Grocka 703800 Pudarci
70122 Grocka 703818 Ritopek
70122 Grocka 703826 Umčari
70149 Zvezdara 791032 Beograd (Zvezdara)
70157 Zemun 791059 Beograd (Zemun)
70157 Zemun 703915 Ugrinovci
70165 Lazarevac 703923 Arapovac
70165 Lazarevac 703931 Barzilovica
70165 Lazarevac 703940 Baroševac
70165 Lazarevac 703958 Bistrica
70165 Lazarevac 703966 Brajkovac
70165 Lazarevac 703974 Burovo
70165 Lazarevac 703982 Veliki Crljeni
70165 Lazarevac 704008 Vrbovno
70165 Lazarevac 704016 Vreoci
70165 Lazarevac 704024 Dren
70165 Lazarevac 704032 Dudovica
70165 Lazarevac 704059 Županjac
70165 Lazarevac 704067 Zeoke
70165 Lazarevac 704075 Junkovac
70165 Lazarevac 704083 Kruševica
70165 Lazarevac 704091 Lazarevac
70165 Lazarevac 704105 Leskovac
70165 Lazarevac 704113 Lukavica
70165 Lazarevac 704121 Mali Crljeni
70165 Lazarevac 704130 Medoševac
70165 Lazarevac 704148 Mirosaljci
70165 Lazarevac 704156 Petka
70165 Lazarevac 704164 Prkosava
70165 Lazarevac 704172 Rudovci
70165 Lazarevac 704199 Sakulja
70165 Lazarevac 704202 Sokolovo
70165 Lazarevac 704229 Stepojevac
70165 Lazarevac 704237 Strmovo
70165 Lazarevac 704245 Stubica
70165 Lazarevac 704253 Trbušnica
70165 Lazarevac 704261 Cvetovac
70165 Lazarevac 704270 Čibutkovica
70165 Lazarevac 704288 Šopić
70165 Lazarevac 704296 Šušnjar
70173 Mladenovac 704300 Amerić
70173 Mladenovac 704318 Beluće
70173 Mladenovac 704326 Beljevac
70173 Mladenovac 704334 Velika Ivanča
70173 Mladenovac 704342 Velika Krsna
70173 Mladenovac 704369 Vlaška
70173 Mladenovac 704377 Granice
70173 Mladenovac 704385 Dubona
70173 Mladenovac 704393 Jagnjilo
70173 Mladenovac 704407 Kovačevac
70173 Mladenovac 704415 Koraćica
70173 Mladenovac 704423 Mala Vrbica
70173 Mladenovac 704431 Markovac
70173 Mladenovac 704440 Međulužje
70173 Mladenovac 704458 Mladenovac (varoš)
70173 Mladenovac 704466 Mladenovac (selo)
70173 Mladenovac 704474 Pružatovac
70173 Mladenovac 704482 Rabrovac
70173 Mladenovac 704504 Rajkovac
70173 Mladenovac 704512 Senaja
70173 Mladenovac 704539 Crkvine
70173 Mladenovac 704547 Šepšin
70181 Novi Beograd 791067 Beograd (Novi Beograd)
70190 Obrenovac 704555 Baljevac
70190 Obrenovac 704563 Barič
70190 Obrenovac 704571 Belo Polje
70190 Obrenovac 704580 Brgulice
70190 Obrenovac 704598 Brović
70190 Obrenovac 704601 Veliko Polje
70190 Obrenovac 704610 Vukićevica
70190 Obrenovac 704628 Grabovac
70190 Obrenovac 704636 Draževac
70190 Obrenovac 704644 Dren
70190 Obrenovac 704652 Zabrežje
70190 Obrenovac 704679 Zvečka
70190 Obrenovac 704687 Jasenak
70190 Obrenovac 704695 Konatice
70190 Obrenovac 704709 Krtinska
70190 Obrenovac 704717 Ljubinić
70190 Obrenovac 704725 Mala Moštanica
70190 Obrenovac 704733 Mislođin
70190 Obrenovac 704741 Obrenovac
70190 Obrenovac 704750 Orašac
70190 Obrenovac 704768 Piroman
70190 Obrenovac 704776 Poljane
70190 Obrenovac 704784 Ratari
70190 Obrenovac 704792 Rvati
70190 Obrenovac 704806 Skela
70190 Obrenovac 704814 Stubline
70190 Obrenovac 704822 Trstenica
70190 Obrenovac 704849 Urovci
70190 Obrenovac 704857 Ušće
70203 Palilula (Beograd) 791075 Beograd (Palilula)
70203 Palilula (Beograd) 704865 Borča
70203 Palilula (Beograd) 704873 Veliko Selo
70203 Palilula (Beograd) 704881 Dunavac
70203 Palilula (Beograd) 704890 Kovilovo
70203 Palilula (Beograd) 704903 Ovča
70203 Palilula (Beograd) 704911 Padinska Skela
70203 Palilula (Beograd) 704920 Slanci
70211 Rakovica 791083 Beograd (Rakovica)
70220 Savski venac 791091 Beograd (Savski Venac)
70238 Sopot 704938 Babe
70238 Sopot 704946 Guberevac
70238 Sopot 704954 Drlupa
70238 Sopot 704962 Dučina
70238 Sopot 704989 Đurinci
70238 Sopot 704997 Mala Ivanča
70238 Sopot 705004 Mali Požarevac
70238 Sopot 705012 Nemenikuće
70238 Sopot 705039 Parcani
70238 Sopot 705047 Popović
70238 Sopot 705055 Ralja
70238 Sopot 705063 Rogača
70238 Sopot 705071 Ropočevo
70238 Sopot 705080 Sibnica
70238 Sopot 705098 Slatina
70238 Sopot 705101 Sopot
70238 Sopot 705110 Stojnik
70246 Stari grad 791105 Beograd (Stari Grad)
70254 Čukarica 791113 Beograd (Čukarica)
70254 Čukarica 705128 Velika Moštanica
70254 Čukarica 705136 Ostružnica
70254 Čukarica 705144 Pećani
70254 Čukarica 705152 Rucka
70254 Čukarica 705179 Rušanj
70254 Čukarica 705187 Sremčica
70254 Čukarica 705195 Umka
70262 Blace 705209 Alabana
70262 Blace 705217 Barbatovac
70262 Blace 705225 Blace
70262 Blace 705233 Brežani
70262 Blace 705241 Više Selo
70262 Blace 705250 Vrbovac
70262 Blace 705268 Gornja Draguša
70262 Blace 705276 Gornja Jošanica
70262 Blace 705284 Gornje Grgure
70262 Blace 705292 Gornje Svarče
70262 Blace 705306 Donja Draguša
70262 Blace 705314 Donja Jošanica
70262 Blace 705322 Donja Rašica
70262 Blace 705349 Donje Grgure
70262 Blace 705357 Donje Svarče
70262 Blace 705365 Drešnica
70262 Blace 705373 Đurevac
70262 Blace 705381 Kačapor
70262 Blace 705390 Kaševar
70262 Blace 705403 Krivaja
70262 Blace 705411 Kutlovac
70262 Blace 705420 Lazarevac
70262 Blace 705438 Mala Draguša
70262 Blace 705446 Međuhana
70262 Blace 705454 Muzaće
70262 Blace 705462 Popova
70262 Blace 705489 Prebreza
70262 Blace 705497 Pretežana
70262 Blace 705519 Pretrešnja
70262 Blace 705527 Pridvorica
70262 Blace 705535 Rašica
70262 Blace 705543 Sibnica
70262 Blace 705551 Stubal
70262 Blace 705560 Suvaja
70262 Blace 705578 Suvi Do
70262 Blace 705586 Trbunje
70262 Blace 705594 Čungula
70262 Blace 705608 Čučale
70262 Blace 705616 Džepnica
70262 Blace 705624 Šiljomana
70289 Bogatić 705632 Badovinci
70289 Bogatić 705659 Banovo Polje
70289 Bogatić 705667 Belotić
70289 Bogatić 705675 Bogatić
70289 Bogatić 705683 Glogovac
70289 Bogatić 705691 Glušci
70289 Bogatić 705705 Dublje
70289 Bogatić 705713 Klenje
70289 Bogatić 705721 Metković
70289 Bogatić 705730 Očage
70289 Bogatić 705748 Salaš Crnobarski
70289 Bogatić 705756 Sovljak
70289 Bogatić 705764 Uzveće
70289 Bogatić 705772 Crna Bara
70297 Bojnik 705799 Bojnik
70297 Bojnik 705802 Borince
70297 Bojnik 705829 Brestovac
70297 Bojnik 705837 Vujanovo
70297 Bojnik 705845 Gornje Brijanje
70297 Bojnik 705853 Gornje Konjuvce
70297 Bojnik 705861 Granica
70297 Bojnik 705870 Dobra Voda
70297 Bojnik 705888 Donje Konjuvce
70297 Bojnik 705896 Dragovac
70297 Bojnik 705900 Dubrava
70297 Bojnik 705918 Đinđuša
70297 Bojnik 705926 Zeletovo
70297 Bojnik 705934 Zorovac
70297 Bojnik 705942 Ivanje
70297 Bojnik 705969 Kamenica
70297 Bojnik 705977 Kacabać
70297 Bojnik 705985 Kosančić
70297 Bojnik 705993 Lapotince
70297 Bojnik 706019 Lozane
70297 Bojnik 706027 Magaš
70297 Bojnik 706035 Majkovac
70297 Bojnik 706043 Mijajlica
70297 Bojnik 706051 Mrveš
70297 Bojnik 706060 Obilić
70297 Bojnik 706078 Obražda
70297 Bojnik 706086 Orane
70297 Bojnik 706094 Plavce
70297 Bojnik 706108 Pridvorica
70297 Bojnik 706116 Rečica
70297 Bojnik 706124 Savinac
70297 Bojnik 706132 Slavnik
70297 Bojnik 706159 Stubla
70297 Bojnik 706167 Turjane
70297 Bojnik 706175 Ćukovac
70297 Bojnik 706183 Crkvica
70319 Boljevac 706191 Bačevica
70319 Boljevac 706205 Bogovina
70319 Boljevac 706213 Boljevac
70319 Boljevac 706221 Boljevac Selo
70319 Boljevac 706230 Valakonje
70319 Boljevac 706248 Vrbovac
70319 Boljevac 706256 Dobro Polje
70319 Boljevac 706264 Dobrujevac
70319 Boljevac 706272 Ilino
70319 Boljevac 706299 Jablanica
70319 Boljevac 706302 Krivi Vir
70319 Boljevac 706329 Lukovo
70319 Boljevac 706337 Mali Izvor
70319 Boljevac 706345 Mirovo
70319 Boljevac 706353 Osnić
70319 Boljevac 706361 Podgorac
70319 Boljevac 706370 Rtanj
70319 Boljevac 706388 Rujište
70319 Boljevac 706396 Savinac
70319 Boljevac 706400 Sumrakovac
70327 Bor 706418 Bor
70327 Bor 706426 Brestovac
70327 Bor 706434 Bučje
70327 Bor 706442 Gornjane
70327 Bor 706469 Donja Bela Reka
70327 Bor 706477 Zlot
70327 Bor 706485 Krivelj
70327 Bor 706493 Luka
70327 Bor 706507 Metovnica
70327 Bor 706515 Oštrelj
70327 Bor 706523 Slatina
70327 Bor 706531 Tanda
70327 Bor 706540 Topla
70327 Bor 706558 Šarbanovac
70335 Bosilegrad 706566 Barje
70335 Bosilegrad 706574 Belut
70335 Bosilegrad 706582 Bistar
70335 Bosilegrad 706604 Bosilegrad
70335 Bosilegrad 706612 Brankovci
70335 Bosilegrad 706639 Bresnica
70335 Bosilegrad 706647 Buceljevo
70335 Bosilegrad 706655 Gložje
70335 Bosilegrad 706663 Goleš
70335 Bosilegrad 706671 Gornja Lisina
70335 Bosilegrad 706680 Gornja Ljubata
70335 Bosilegrad 706698 Gornja Ržana
70335 Bosilegrad 706701 Gornje Tlamino
70335 Bosilegrad 706710 Grujinci
70335 Bosilegrad 706728 Doganica
70335 Bosilegrad 706736 Donja Lisina
70335 Bosilegrad 706744 Donja Ljubata
70335 Bosilegrad 706752 Donja Ržana
70335 Bosilegrad 706779 Donje Tlamino
70335 Bosilegrad 706787 Dukat
70335 Bosilegrad 706795 Žeravino
70335 Bosilegrad 706809 Zli Dol
70335 Bosilegrad 706817 Izvor
70335 Bosilegrad 706825 Jarešnik
70335 Bosilegrad 706833 Karamanica
70335 Bosilegrad 706841 Milevci
70335 Bosilegrad 706850 Mlekominci
70335 Bosilegrad 706868 Musulj
70335 Bosilegrad 706876 Nazarica
70335 Bosilegrad 706884 Paralovo
70335 Bosilegrad 706892 Ploča
70335 Bosilegrad 706906 Radičevci
70335 Bosilegrad 706914 Rajčilovci
70335 Bosilegrad 706922 Resen
70335 Bosilegrad 706949 Ribarci
70335 Bosilegrad 706957 Rikačevo
70335 Bosilegrad 706965 Crnoštica
70343 Brus 706973 Batote
70343 Brus 706981 Belo Polje
70343 Brus 706990 Blaževo
70343 Brus 707007 Bogiše
70343 Brus 707015 Bozoljin
70343 Brus 707023 Boranci
70343 Brus 707031 Botunja
70343 Brus 707040 Brđani
70343 Brus 707058 Brzeće
70343 Brus 707066 Brus
70343 Brus 707074 Budilovina
70343 Brus 707082 Velika Grabovnica
70343 Brus 707104 Vitoše
70343 Brus 707112 Vlajkovci
70343 Brus 707139 Gornje Leviće
70343 Brus 707147 Gornji Lipovac
70343 Brus 707155 Grad
70343 Brus 707163 Gradac
70343 Brus 707171 Graševci
70343 Brus 707180 Domiševina
70343 Brus 707198 Donje Leviće
70343 Brus 707201 Donji Lipovac
70343 Brus 707210 Drenova
70343 Brus 707228 Drtevci
70343 Brus 707236 Dupci
70343 Brus 707244 Đerekare
70343 Brus 707252 Žarevo
70343 Brus 707279 Žilinci
70343 Brus 707287 Žiljci
70343 Brus 707295 Žunje
70343 Brus 707309 Zlatari
70343 Brus 707317 Igroš
70343 Brus 707325 Iričići
70343 Brus 707333 Kneževo
70343 Brus 707341 Kobilje
70343 Brus 707350 Kovizle
70343 Brus 707368 Kovioci
70343 Brus 707376 Kočine
70343 Brus 707384 Kriva Reka
70343 Brus 707392 Lepenac
70343 Brus 707406 Livađe
70343 Brus 707414 Mala Vrbnica
70343 Brus 707422 Mala Grabovnica
70343 Brus 707449 Milentija
70343 Brus 707457 Osreci
70343 Brus 707465 Paljevštica
70343 Brus 707473 Ravni
70343 Brus 707481 Ravnište
70343 Brus 707490 Radmanovo
70343 Brus 707503 Radunje
70343 Brus 707511 Razbojna
70343 Brus 707520 Ribari
70343 Brus 707538 Stanuloviće
70343 Brus 707546 Strojinci
70343 Brus 707554 Sudimlja
70343 Brus 707562 Tršanovci
70343 Brus 707589 Čokotar
70343 Brus 707597 Šošiće
70351 Bujanovac 707619 Baraljevac
70351 Bujanovac 707627 Biljača
70351 Bujanovac 707635 Bogdanovac
70351 Bujanovac 707643 Božinjevac
70351 Bujanovac 707651 Borovac
70351 Bujanovac 707660 Bratoselce
70351 Bujanovac 707678 Breznica
70351 Bujanovac 707686 Brnjare
70351 Bujanovac 707694 Bujanovac
70351 Bujanovac 707708 Buštranje
70351 Bujanovac 707716 Veliki Trnovac
70351 Bujanovac 707724 Vogance
70351 Bujanovac 707732 Vrban
70351 Bujanovac 707767 Gramada
70351 Bujanovac 707775 Dobrosin
70351 Bujanovac 707783 Donje Novo Selo
70351 Bujanovac 707791 Drežnica
70351 Bujanovac 707805 Đorđevac
70351 Bujanovac 707813 Žbevac
70351 Bujanovac 707821 Žuželjica
70351 Bujanovac 707830 Zarbince
70351 Bujanovac 707848 Jablanica
70351 Bujanovac 707856 Jastrebac
70351 Bujanovac 707864 Karadnik
70351 Bujanovac 707872 Klenike
70351 Bujanovac 707899 Klinovac
70351 Bujanovac 707902 Končulj
70351 Bujanovac 707929 Košarno
70351 Bujanovac 707937 Krševica
70351 Bujanovac 707945 Kuštica
70351 Bujanovac 707953 Levosoje
70351 Bujanovac 707961 Letovica
70351 Bujanovac 707970 Lopardince
70351 Bujanovac 707988 Lukarce
70351 Bujanovac 707996 Lučane
70351 Bujanovac 708003 Ljiljance
70351 Bujanovac 708011 Mali Trnovac
70351 Bujanovac 708020 Muhovac
70351 Bujanovac 708038 Negovac
70351 Bujanovac 708046 Nesalce
70351 Bujanovac 707759 Novo Selo
70351 Bujanovac 708054 Oslare
70351 Bujanovac 708089 Pretina
70351 Bujanovac 708097 Pribovce
70351 Bujanovac 708119 Ravno Bučje
70351 Bujanovac 708127 Rakovac
70351 Bujanovac 708135 Rusce
70351 Bujanovac 708143 Samoljica
70351 Bujanovac 708062 Sveta Petka
70351 Bujanovac 708151 Sebrat
70351 Bujanovac 708160 Sejace
70351 Bujanovac 708178 Spančevac
70351 Bujanovac 708186 Srpska Kuća
70351 Bujanovac 708194 Starac
70351 Bujanovac 708208 Suharno
70351 Bujanovac 708216 Trejak
70351 Bujanovac 708224 Turija
70351 Bujanovac 708232 Uzovo
70351 Bujanovac 708259 Čar
70360 Valjevo 708267 Babina Luka
70360 Valjevo 708275 Balinović
70360 Valjevo 708283 Bačevci
70360 Valjevo 708291 Belić
70360 Valjevo 708305 Beloševac
70360 Valjevo 708313 Beomužević
70360 Valjevo 708321 Blizonje
70360 Valjevo 708330 Bobova
70360 Valjevo 708348 Bogatić
70360 Valjevo 708356 Brangović
70360 Valjevo 708364 Brankovina
70360 Valjevo 708372 Brezovice
70360 Valjevo 708399 Bujačić
70360 Valjevo 708402 Valjevo
70360 Valjevo 708429 Veselinovac
70360 Valjevo 708437 Vlaščić
70360 Valjevo 708445 Vragočanica
70360 Valjevo 708453 Vujinovača
70360 Valjevo 708461 Gola Glava
70360 Valjevo 708470 Gorić
70360 Valjevo 708488 Gornja Bukovica
70360 Valjevo 708496 Gornja Grabovica
70360 Valjevo 708500 Gornje Leskovice
70360 Valjevo 708518 Degurić
70360 Valjevo 708526 Divci
70360 Valjevo 708534 Divčibare
70360 Valjevo 708542 Donja Bukovica
70360 Valjevo 708569 Donje Leskovice
70360 Valjevo 708577 Dračić
70360 Valjevo 708585 Dupljaj
70360 Valjevo 708593 Žabari
70360 Valjevo 708607 Zabrdica
70360 Valjevo 708615 Zarube
70360 Valjevo 708623 Zlatarić
70360 Valjevo 708631 Jazovik
70360 Valjevo 708640 Jasenica
70360 Valjevo 708658 Jovanja
70360 Valjevo 708666 Joševa
70360 Valjevo 708674 Kamenica
70360 Valjevo 708682 Klanica
70360 Valjevo 708704 Klinci
70360 Valjevo 708712 Kovačice
70360 Valjevo 708739 Kozličić
70360 Valjevo 708747 Kotešica
70360 Valjevo 708755 Kunice
70360 Valjevo 708763 Lelić
70360 Valjevo 708771 Loznica
70360 Valjevo 708780 Lukavac
70360 Valjevo 708798 Majinović
70360 Valjevo 708801 Mijači
70360 Valjevo 708810 Miličinica
70360 Valjevo 708828 Mrčić
70360 Valjevo 708836 Oglađenovac
70360 Valjevo 708844 Osladić
70360 Valjevo 708852 Paklje
70360 Valjevo 708879 Paune
70360 Valjevo 708887 Petnica
70360 Valjevo 708895 Popučke
70360 Valjevo 708909 Prijezdić
70360 Valjevo 708917 Pričević
70360 Valjevo 708925 Rabas
70360 Valjevo 708933 Ravnje
70360 Valjevo 708941 Rađevo Selo
70360 Valjevo 708950 Rebelj
70360 Valjevo 708968 Rovni
70360 Valjevo 708976 Sandalj
70360 Valjevo 708984 Sedlari
70360 Valjevo 708992 Sitarice
70360 Valjevo 709000 Sovač
70360 Valjevo 709018 Stanina Reka
70360 Valjevo 709026 Stapar
70360 Valjevo 709034 Strmna Gora
70360 Valjevo 709042 Stubo
70360 Valjevo 709069 Suvodanje
70360 Valjevo 709077 Sušica
70360 Valjevo 709085 Taor
70360 Valjevo 709093 Tubravić
70360 Valjevo 709107 Tupanci
70378 Varvarin 709115 Bačina
70378 Varvarin 709123 Bošnjane
70378 Varvarin 709131 Varvarin
70378 Varvarin 709140 Varvarin (selo)
70378 Varvarin 709158 Gornji Katun
70378 Varvarin 709166 Gornji Krčin
70378 Varvarin 709174 Donji Katun
70378 Varvarin 709182 Donji Krčin
70378 Varvarin 709204 Zalogovac
70378 Varvarin 709212 Izbenica
70378 Varvarin 709239 Karanovac
70378 Varvarin 709247 Mala Kruševica
70378 Varvarin 709255 Marenovo
70378 Varvarin 709263 Maskare
70378 Varvarin 709271 Obrež
70378 Varvarin 709280 Orašje
70378 Varvarin 709298 Pajkovac
70378 Varvarin 709301 Parcane
70378 Varvarin 709310 Suvaja
70378 Varvarin 709328 Toljevac
70378 Varvarin 709336 Cernica
70386 Velika Plana 709344 Velika Plana
70386 Velika Plana 709352 Veliko Orašje
70386 Velika Plana 709379 Donja Livadica
70386 Velika Plana 709387 Krnjevo
70386 Velika Plana 709395 Kupusina
70386 Velika Plana 709409 Lozovik
70386 Velika Plana 709417 Markovac
70386 Velika Plana 709425 Miloševac
70386 Velika Plana 709433 Novo Selo
70386 Velika Plana 709441 Radovanje
70386 Velika Plana 709450 Rakinac
70386 Velika Plana 709468 Staro Selo
70386 Velika Plana 709476 Trnovče
70394 Veliko Gradište 709484 Biskuplje
70394 Veliko Gradište 709492 Veliko Gradište
70394 Veliko Gradište 709506 Garevo
70394 Veliko Gradište 709514 Desine
70394 Veliko Gradište 709522 Doljašnica
70394 Veliko Gradište 709549 Đurakovo
70394 Veliko Gradište 709557 Zatonje
70394 Veliko Gradište 709565 Kamijevo
70394 Veliko Gradište 709573 Kisiljevo
70394 Veliko Gradište 709581 Kumane
70394 Veliko Gradište 709590 Kurjače
70394 Veliko Gradište 709603 Kusiće
70394 Veliko Gradište 709611 Ljubinje
70394 Veliko Gradište 709620 Majilovac
70394 Veliko Gradište 709638 Makce
70394 Veliko Gradište 709646 Ostrovo
70394 Veliko Gradište 709654 Pečanica
70394 Veliko Gradište 709662 Požeženo
70394 Veliko Gradište 709689 Popovac
70394 Veliko Gradište 709697 Ram
70394 Veliko Gradište 709719 Sirakovo
70394 Veliko Gradište 709727 Srednjevo
70394 Veliko Gradište 709735 Topolovnik
70394 Veliko Gradište 709743 Tribrode
70394 Veliko Gradište 709751 Carevac
70394 Veliko Gradište 709760 Češljeva Bara
70408 Vladimirci 709778 Belotić
70408 Vladimirci 709786 Beljin
70408 Vladimirci 709794 Bobovik
70408 Vladimirci 709808 Vladimirci
70408 Vladimirci 709816 Vlasanica
70408 Vladimirci 709824 Vukošić
70408 Vladimirci 709832 Vučevica
70408 Vladimirci 709859 Debrc
70408 Vladimirci 709867 Dragojevac
70408 Vladimirci 709875 Zvezd
70408 Vladimirci 709883 Jazovnik
70408 Vladimirci 709891 Jalovik
70408 Vladimirci 709905 Kaona
70408 Vladimirci 709913 Kozarica
70408 Vladimirci 709921 Krnić
70408 Vladimirci 709930 Krnule
70408 Vladimirci 709948 Kujavica
70408 Vladimirci 709956 Lojanice
70408 Vladimirci 709964 Matijevac
70408 Vladimirci 709972 Mesarci
70408 Vladimirci 709999 Mehovine
70408 Vladimirci 710008 Mrovska
70408 Vladimirci 710016 Novo Selo
70408 Vladimirci 710024 Pejinović
70408 Vladimirci 710032 Provo
70408 Vladimirci 710059 Riđake
70408 Vladimirci 710067 Skupljen
70408 Vladimirci 710075 Suvo Selo
70408 Vladimirci 710083 Trbušac
70416 Vladičin Han 710091 Balinovce
70416 Vladičin Han 710105 Bačvište
70416 Vladičin Han 710113 Belanovce
70416 Vladičin Han 710121 Beliševo
70416 Vladičin Han 710130 Bogoševo
70416 Vladičin Han 710148 Brestovo
70416 Vladičin Han 710156 Vladičin Han
70416 Vladičin Han 710164 Vrbovo
70416 Vladičin Han 710172 Garinje
70416 Vladičin Han 710199 Gornje Jabukovo
70416 Vladičin Han 710202 Gramađe
70416 Vladičin Han 710229 Dekutince
70416 Vladičin Han 710237 Donje Jabukovo
70416 Vladičin Han 710245 Dupljane
70416 Vladičin Han 710253 Žitorađe
70416 Vladičin Han 710261 Zebince
70416 Vladičin Han 710270 Jagnjilo
70416 Vladičin Han 710288 Jastrebac
70416 Vladičin Han 710296 Jovac
70416 Vladičin Han 710300 Kalimance
70416 Vladičin Han 710318 Kacapun
70416 Vladičin Han 710326 Koznica
70416 Vladičin Han 710334 Kopitarce
70416 Vladičin Han 710342 Kostomlatica
70416 Vladičin Han 710369 Kržince
70416 Vladičin Han 710377 Kukavica
70416 Vladičin Han 710385 Kunovo
70416 Vladičin Han 710393 Lebet
70416 Vladičin Han 710407 Lepenica
70416 Vladičin Han 710415 Letovište
70416 Vladičin Han 710423 Ljutež
70416 Vladičin Han 710431 Mazarać
70416 Vladičin Han 710440 Manajle
70416 Vladičin Han 710458 Manjak
70416 Vladičin Han 710466 Mrtvica
70416 Vladičin Han 710474 Ostrovica
70416 Vladičin Han 710482 Polom
70416 Vladičin Han 710504 Prekodolce
70416 Vladičin Han 710512 Priboj
70416 Vladičin Han 710539 Ravna Reka
70416 Vladičin Han 710547 Rdovo
70416 Vladičin Han 710555 Repince
70416 Vladičin Han 710563 Repište
70416 Vladičin Han 710571 Ružić
70416 Vladičin Han 710580 Solačka Sena
70416 Vladičin Han 710598 Srneći Dol
70416 Vladičin Han 710601 Stubal
70416 Vladičin Han 710610 Suva Morava
70416 Vladičin Han 710628 Tegovište
70416 Vladičin Han 710636 Urvič
70416 Vladičin Han 710644 Džep
70424 Vlasotince 710652 Aleksine
70424 Vlasotince 710679 Batulovce
70424 Vlasotince 710687 Boljare
70424 Vlasotince 710695 Borin Do
70424 Vlasotince 710709 Brezovica
70424 Vlasotince 710717 Vlasotince
70424 Vlasotince 710725 Gložane
70424 Vlasotince 710733 Gornja Lomnica
70424 Vlasotince 710741 Gornja Lopušnja
70424 Vlasotince 710750 Gornji Dejan
70424 Vlasotince 710768 Gornji Orah
70424 Vlasotince 710776 Gornji Prisjan
70424 Vlasotince 710784 Gradište
70424 Vlasotince 710792 Gunjetina
70424 Vlasotince 710806 Dadince
70424 Vlasotince 710814 Dobroviš
70424 Vlasotince 710822 Donja Lomnica
70424 Vlasotince 710849 Donja Lopušnja
70424 Vlasotince 710857 Donje Gare
70424 Vlasotince 710865 Donji Dejan
70424 Vlasotince 710873 Donji Prisjan
70424 Vlasotince 710881 Zlatićevo
70424 Vlasotince 710890 Javorje
70424 Vlasotince 710903 Jakovljevo
70424 Vlasotince 710911 Jastrebac
70424 Vlasotince 710920 Kozilo
70424 Vlasotince 710938 Komarica
70424 Vlasotince 710946 Konopnica
70424 Vlasotince 710954 Kruševica
70424 Vlasotince 710962 Kukavica
70424 Vlasotince 710989 Ladovica
70424 Vlasotince 710997 Lipovica
70424 Vlasotince 711004 Orašje
70424 Vlasotince 711012 Ostrc
70424 Vlasotince 711039 Pržojne
70424 Vlasotince 711047 Prilepac
70424 Vlasotince 711055 Ravna Gora
70424 Vlasotince 711063 Ravni Del
70424 Vlasotince 711071 Samarnica
70424 Vlasotince 711080 Svođe
70424 Vlasotince 711098 Skrapež
70424 Vlasotince 711101 Sredor
70424 Vlasotince 711110 Stajkovce
70424 Vlasotince 711128 Stranjevo
70424 Vlasotince 711136 Tegošnica
70424 Vlasotince 711144 Crna Bara
70424 Vlasotince 711152 Crnatovo
70424 Vlasotince 711179 Šišave
70432 Vranje 711187 Aleksandrovac
70432 Vranje 711209 Barbarušince
70432 Vranje 711217 Barelić
70432 Vranje 711225 Beli Breg
70432 Vranje 711233 Bojin Del
70432 Vranje 711241 Bresnica
70432 Vranje 711268 Buljesovce
70432 Vranje 711276 Buštranje
70432 Vranje 711284 Viševce
70432 Vranje 711292 Vlase
70432 Vranje 711306 Vranje
70432 Vranje 711322 Vrtogoš
70432 Vranje 711349 Golemo Selo
70432 Vranje 711357 Gornja Otulja
70432 Vranje 711365 Gornje Žapsko
70432 Vranje 711373 Gornje Punuševce
70432 Vranje 711381 Gornje Trebešinje
70432 Vranje 711390 Gornji Neradovac
70432 Vranje 711403 Gradnja
70432 Vranje 711411 Gumerište
70432 Vranje 711420 Davidovac
70432 Vranje 711438 Dobrejance
70432 Vranje 711446 Donja Otulja
70432 Vranje 711454 Donje Žapsko
70432 Vranje 711462 Donje Punuševce
70432 Vranje 711489 Donje Trebešinje
70432 Vranje 711497 Donji Neradovac
70432 Vranje 711519 Dragobužde
70432 Vranje 711527 Drenovac
70432 Vranje 711535 Dubnica
70432 Vranje 711551 Dulan
70432 Vranje 711560 Dupeljevo
70432 Vranje 711578 Zlatokop
70432 Vranje 711594 Katun
70432 Vranje 711608 Klašnice
70432 Vranje 711624 Kopanjane
70432 Vranje 711667 Koćura
70432 Vranje 711683 Kruševa Glava
70432 Vranje 711705 Kupinince
70432 Vranje 711713 Lalince
70432 Vranje 711730 Lepčince
70432 Vranje 711756 Lukovo
70432 Vranje 711764 Margance
70432 Vranje 711772 Mečkovac
70432 Vranje 711799 Mijakovce
70432 Vranje 711802 Mijovce
70432 Vranje 711829 Milanovo
70432 Vranje 711837 Milivojce
70432 Vranje 711845 Moštanica
70432 Vranje 711853 Nastavce
70432 Vranje 711870 Nova Brezovica
70432 Vranje 711888 Oblička Sena
70432 Vranje 711896 Oštra Glava
70432 Vranje 711900 Pavlovac
70432 Vranje 711926 Pljačkovica
70432 Vranje 711969 Preobraženje
70432 Vranje 711977 Ranutovac
70432 Vranje 711985 Rataje
70432 Vranje 711993 Ribince
70432 Vranje 712019 Ristovac
70432 Vranje 712027 Roždace
70432 Vranje 712035 Rusce
70432 Vranje 712051 Sikirje
70432 Vranje 712078 Smiljević
70432 Vranje 712086 Soderce
70432 Vranje 712094 Srednji Del
70432 Vranje 712108 Stance
70432 Vranje 712116 Stara Brezovica
70432 Vranje 712132 Strešak
70432 Vranje 712159 Stropsko
70432 Vranje 712167 Struganica
70432 Vranje 712175 Studena
70432 Vranje 712183 Suvi Dol
70432 Vranje 712191 Surdul
70432 Vranje 712205 Tesovište
70432 Vranje 712213 Tibužde
70432 Vranje 712230 Trstena
70432 Vranje 712248 Tumba
70432 Vranje 712256 Ćukovac
70432 Vranje 712264 Ćurkovica
70432 Vranje 712272 Urmanica
70432 Vranje 712299 Uševce
70432 Vranje 712329 Crni Lug
70432 Vranje 712337 Čestelin
70459 Vrnjačka Banja 712345 Vraneši
70459 Vrnjačka Banja 712353 Vrnjačka Banja
70459 Vrnjačka Banja 712361 Vrnjci
70459 Vrnjačka Banja 712370 Vukušica
70459 Vrnjačka Banja 712388 Goč
70459 Vrnjačka Banja 712396 Gračac
70459 Vrnjačka Banja 712400 Lipova
70459 Vrnjačka Banja 712418 Novo Selo
70459 Vrnjačka Banja 712426 Otroci
70459 Vrnjačka Banja 712434 Podunavci
70459 Vrnjačka Banja 712442 Rsavci
70459 Vrnjačka Banja 712469 Ruđinci
70459 Vrnjačka Banja 712477 Stanišinci
70459 Vrnjačka Banja 712485 Štulac
70467 Gadžin Han 712493 Veliki Vrtop
70467 Gadžin Han 712507 Veliki Krčimir
70467 Gadžin Han 712515 Vilandrica
70467 Gadžin Han 712523 Gare
70467 Gadžin Han 712531 Gadžin Han
70467 Gadžin Han 712540 Gornje Vlase
70467 Gadžin Han 712558 Gornje Dragovlje
70467 Gadžin Han 712566 Gornji Barbeš
70467 Gadžin Han 712574 Gornji Dušnik
70467 Gadžin Han 712582 Grkinja
70467 Gadžin Han 712604 Donje Dragovlje
70467 Gadžin Han 712612 Donji Barbeš
70467 Gadžin Han 712639 Donji Dušnik
70467 Gadžin Han 712647 Duga Poljana
70467 Gadžin Han 712655 Dukat
70467 Gadžin Han 712663 Jagličje
70467 Gadžin Han 712671 Kaletinac
70467 Gadžin Han 712680 Koprivnica
70467 Gadžin Han 712698 Krastavče
70467 Gadžin Han 712701 Ličje
70467 Gadžin Han 712710 Mali Vrtop
70467 Gadžin Han 712728 Mali Krčimir
70467 Gadžin Han 712736 Marina Kutina
70467 Gadžin Han 712744 Miljkovac
70467 Gadžin Han 712752 Novo Selo
70467 Gadžin Han 712779 Ovsinjinac
70467 Gadžin Han 712787 Ravna Dubrava
70467 Gadžin Han 712795 Semče
70467 Gadžin Han 712809 Sopotnica
70467 Gadžin Han 712817 Taskovići
70467 Gadžin Han 712825 Toponica
70467 Gadžin Han 712833 Ćelije
70467 Gadžin Han 712841 Čagrovac
70467 Gadžin Han 712850 Šebet
70475 Golubac 712868 Barič
70475 Golubac 712876 Bikinje
70475 Golubac 712884 Braničevo
70475 Golubac 712892 Brnjica
70475 Golubac 712906 Vinci
70475 Golubac 712914 Vojilovo
70475 Golubac 712922 Golubac
70475 Golubac 712949 Dvorište
70475 Golubac 712957 Dobra
70475 Golubac 712965 Donja Kruševica
70475 Golubac 712973 Dušmanić
70475 Golubac 712981 Žitkovica
70475 Golubac 712990 Klenje
70475 Golubac 713007 Krivača
70475 Golubac 713015 Kudreš
70475 Golubac 713023 Maleševo
70475 Golubac 713031 Miljević
70475 Golubac 713040 Mrčkovac
70475 Golubac 713058 Ponikve
70475 Golubac 713066 Radoševac
70475 Golubac 713074 Sladinac
70475 Golubac 713082 Snegotin
70475 Golubac 713104 Usije
70475 Golubac 713112 Šuvajić
70483 Gornji Milanovac 713139 Belo Polje
70483 Gornji Milanovac 713147 Beršići
70483 Gornji Milanovac 713155 Bogdanica
70483 Gornji Milanovac 713163 Boljkovci
70483 Gornji Milanovac 713171 Brajići
70483 Gornji Milanovac 713180 Brđani
70483 Gornji Milanovac 713198 Brezna
70483 Gornji Milanovac 713201 Brezovica
70483 Gornji Milanovac 713210 Brusnica
70483 Gornji Milanovac 713228 Varnice
70483 Gornji Milanovac 713236 Velereč
70483 Gornji Milanovac 713244 Vraćevšnica
70483 Gornji Milanovac 713252 Vrnčani
70483 Gornji Milanovac 713279 Gojna Gora
70483 Gornji Milanovac 713287 Gornja Vrbava
70483 Gornji Milanovac 713295 Gornja Crnuća
70483 Gornji Milanovac 713309 Gornji Banjani
70483 Gornji Milanovac 713317 Gornji Branetići
70483 Gornji Milanovac 713325 Gornji Milanovac
70483 Gornji Milanovac 713333 Grabovica
70483 Gornji Milanovac 713341 Davidovica
70483 Gornji Milanovac 713350 Donja Vrbava
70483 Gornji Milanovac 713368 Donja Crnuća
70483 Gornji Milanovac 713376 Donji Branetići
70483 Gornji Milanovac 713384 Dragolj
70483 Gornji Milanovac 713392 Drenova
70483 Gornji Milanovac 713406 Družetići
70483 Gornji Milanovac 713414 Zagrađe
70483 Gornji Milanovac 713422 Jablanica
70483 Gornji Milanovac 713449 Kalimanići
70483 Gornji Milanovac 713457 Kamenica
70483 Gornji Milanovac 713465 Klatičevo
70483 Gornji Milanovac 713473 Koštunići
70483 Gornji Milanovac 713481 Kriva Reka
70483 Gornji Milanovac 713490 Leušići
70483 Gornji Milanovac 713503 Lipovac
70483 Gornji Milanovac 713511 Lozanj
70483 Gornji Milanovac 713520 Ločevci
70483 Gornji Milanovac 713538 Lunjevica
70483 Gornji Milanovac 713546 Ljevaja
70483 Gornji Milanovac 713554 Ljutovnica
70483 Gornji Milanovac 713562 Majdan
70483 Gornji Milanovac 713589 Mutanj
70483 Gornji Milanovac 713597 Nakučani
70483 Gornji Milanovac 713619 Nevade
70483 Gornji Milanovac 713627 Ozrem
70483 Gornji Milanovac 713635 Polom
70483 Gornji Milanovac 713643 Pranjani
70483 Gornji Milanovac 713651 Prnjavor
70483 Gornji Milanovac 713660 Reljinci
70483 Gornji Milanovac 713678 Rudnik
70483 Gornji Milanovac 713686 Ručići
70483 Gornji Milanovac 713694 Svračkovci
70483 Gornji Milanovac 713708 Semedraž
70483 Gornji Milanovac 713716 Sinoševići
70483 Gornji Milanovac 713724 Srezojevci
70483 Gornji Milanovac 713732 Takovo
70483 Gornji Milanovac 713759 Teočin
70483 Gornji Milanovac 713767 Trudelj
70483 Gornji Milanovac 713775 Ugrinovci
70483 Gornji Milanovac 713783 Cerova
70483 Gornji Milanovac 713791 Šarani
70483 Gornji Milanovac 713805 Šilopaj
70491 Despotovac 713813 Balajnac
70491 Despotovac 713821 Bare
70491 Despotovac 713830 Beljajka
70491 Despotovac 713848 Bogava
70491 Despotovac 713856 Brestovo
70491 Despotovac 713864 Bukovac
70491 Despotovac 713872 Veliki Popović
70491 Despotovac 713899 Vitance
70491 Despotovac 713945 Vojnik
70491 Despotovac 713902 Grabovica
70491 Despotovac 713929 Dvorište
70491 Despotovac 713937 Despotovac
70491 Despotovac 713953 Židilje
70491 Despotovac 713961 Zlatovo
70491 Despotovac 713970 Jasenovo
70491 Despotovac 713988 Jezero
70491 Despotovac 713996 Jelovac
70491 Despotovac 714003 Lipovica
70491 Despotovac 714011 Lomnica
70491 Despotovac 714020 Makvište
70491 Despotovac 714038 Medveđa
70491 Despotovac 714046 Miliva
70491 Despotovac 714054 Panjevac
70491 Despotovac 714062 Plažane
70491 Despotovac 714089 Popovnjak
70491 Despotovac 714097 Ravna Reka
70491 Despotovac 714119 Resavica
70491 Despotovac 714127 Resavica (selo)
70491 Despotovac 714135 Senjski Rudnik
70491 Despotovac 714143 Sladaja
70491 Despotovac 714151 Stenjevac
70491 Despotovac 714160 Strmosten
70491 Despotovac 714178 Trućevac
70505 Dimitrovgrad 714194 Banski Dol
70505 Dimitrovgrad 714208 Barje
70505 Dimitrovgrad 714216 Bačevo
70505 Dimitrovgrad 746657 Beleš
70505 Dimitrovgrad 714224 Bilo
70505 Dimitrovgrad 714186 Boljev Dol
70505 Dimitrovgrad 714232 Braćevci
70505 Dimitrovgrad 714259 Brebevnica
70505 Dimitrovgrad 714267 Verzar
70505 Dimitrovgrad 714275 Visočki Odorovci
70505 Dimitrovgrad 714283 Vlkovija
70505 Dimitrovgrad 714291 Vrapča
70505 Dimitrovgrad 714305 Gojin Dol
70505 Dimitrovgrad 714313 Gornja Nevlja
70505 Dimitrovgrad 714321 Gornji Krivodol
70505 Dimitrovgrad 714330 Gradinje
70505 Dimitrovgrad 714348 Grapa
70505 Dimitrovgrad 714356 Gulenovci
70505 Dimitrovgrad 714364 Dimitrovgrad
70505 Dimitrovgrad 714372 Donja Nevlja
70505 Dimitrovgrad 714399 Donji Krivodol
70505 Dimitrovgrad 714402 Dragovita
70505 Dimitrovgrad 714429 Željuša
70505 Dimitrovgrad 714437 Izatovci
70505 Dimitrovgrad 714445 Iskrovci
70505 Dimitrovgrad 714453 Kamenica
70505 Dimitrovgrad 714461 Kusa Vrana
70505 Dimitrovgrad 714470 Lukavica
70505 Dimitrovgrad 714488 Mazgoš
70505 Dimitrovgrad 714496 Mojinci
70505 Dimitrovgrad 714500 Paskašija
70505 Dimitrovgrad 714518 Petačinci
70505 Dimitrovgrad 714526 Peterlaš
70505 Dimitrovgrad 714534 Planinica
70505 Dimitrovgrad 714542 Poganovo
70505 Dimitrovgrad 714569 Prača
70505 Dimitrovgrad 714577 Protopopinci
70505 Dimitrovgrad 714585 Radejna
70505 Dimitrovgrad 714593 Senokos
70505 Dimitrovgrad 714607 Skrvenica
70505 Dimitrovgrad 714615 Slivnica
70505 Dimitrovgrad 714623 Smilovci
70505 Dimitrovgrad 714631 Trnski Odorovci
70513 Doljevac 714640 Belotinac
70513 Doljevac 714658 Doljevac
70513 Doljevac 714666 Klisura
70513 Doljevac 714674 Knežica
70513 Doljevac 714682 Kočane
70513 Doljevac 714704 Malošište
70513 Doljevac 714712 Mekiš
70513 Doljevac 714739 Orljane
70513 Doljevac 714747 Perutina
70513 Doljevac 714755 Pukovac
70513 Doljevac 714763 Rusna
70513 Doljevac 714771 Ćurlina
70513 Doljevac 714780 Čapljinac
70513 Doljevac 714798 Čečina
70513 Doljevac 714801 Šainovac
70513 Doljevac 714810 Šarlinac
70521 Žabari 714828 Aleksandrovac
70521 Žabari 714836 Brzohode
70521 Žabari 714844 Viteževo
70521 Žabari 714852 Vlaški Do
70521 Žabari 714879 Žabari
70521 Žabari 714887 Kočetin
70521 Žabari 714895 Mirijevo
70521 Žabari 714909 Oreovica
70521 Žabari 714917 Polatna
70521 Žabari 714925 Porodin
70521 Žabari 714933 Svinjarevo
70521 Žabari 714941 Sibnica
70521 Žabari 714950 Simićevo
70521 Žabari 714968 Tićevac
70521 Žabari 714976 Četereže
70530 Žagubica 714984 Bliznak
70530 Žagubica 714992 Breznica
70530 Žagubica 715000 Vukovac
70530 Žagubica 715018 Žagubica
70530 Žagubica 715026 Izvarica
70530 Žagubica 715034 Jošanica
70530 Žagubica 715042 Krepoljin
70530 Žagubica 715069 Krupaja
70530 Žagubica 715077 Laznica
70530 Žagubica 715085 Lipe
70530 Žagubica 715093 Medveđica
70530 Žagubica 715107 Milanovac
70530 Žagubica 715115 Milatovac
70530 Žagubica 715123 Osanica
70530 Žagubica 715131 Ribare
70530 Žagubica 715140 Selište
70530 Žagubica 715158 Sige
70530 Žagubica 715166 Suvi Do
70548 Žitorađa 715174 Asanovac
70548 Žitorađa 715182 Badnjevac
70548 Žitorađa 715204 Vlahovo
70548 Žitorađa 715212 Voljčince
70548 Žitorađa 715239 Glašince
70548 Žitorađa 715247 Gornje Crnatovo
70548 Žitorađa 715255 Gornji Drenovac
70548 Žitorađa 715263 Grudaš
70548 Žitorađa 715271 Debeli Lug
70548 Žitorađa 715280 Donje Crnatovo
70548 Žitorađa 715298 Donji Drenovac
70548 Žitorađa 715301 Držanovac
70548 Žitorađa 715310 Dubovo
70548 Žitorađa 715328 Đakus
70548 Žitorađa 715336 Žitorađa
70548 Žitorađa 715344 Zladovac
70548 Žitorađa 715450 Izvor
70548 Žitorađa 715352 Jasenica
70548 Žitorađa 715379 Kare
70548 Žitorađa 715387 Konjarnik
70548 Žitorađa 715395 Lukomir
70548 Žitorađa 715409 Novo Momčilovo
70548 Žitorađa 715417 Pejkovac
70548 Žitorađa 715425 Podina
70548 Žitorađa 715433 Rečica
70548 Žitorađa 715441 Samarinovac
70548 Žitorađa 715468 Stara Božurna
70548 Žitorađa 715476 Staro Momčilovo
70548 Žitorađa 715484 Studenac
70548 Žitorađa 715492 Toponica
70556 Zaječar 715506 Borovac
70556 Zaječar 715514 Brusnik
70556 Zaječar 715522 Velika Jasikova
70556 Zaječar 715549 Veliki Izvor
70556 Zaječar 715557 Veliki Jasenovac
70556 Zaječar 715565 Vražogrnac
70556 Zaječar 715573 Vratarnica
70556 Zaječar 715581 Vrbica
70556 Zaječar 715590 Gamzigrad
70556 Zaječar 715603 Glogovica
70556 Zaječar 715611 Gornja Bela Reka
70556 Zaječar 715620 Gradskovo
70556 Zaječar 715638 Grlište
70556 Zaječar 715646 Grljan
70556 Zaječar 715654 Dubočane
70556 Zaječar 715662 Zagrađe
70556 Zaječar 715689 Zaječar
70556 Zaječar 715697 Zvezdan
70556 Zaječar 715719 Jelašnica
70556 Zaječar 715727 Klenovac
70556 Zaječar 715735 Koprivnica
70556 Zaječar 715743 Lasovo
70556 Zaječar 715751 Lenovac
70556 Zaječar 715760 Leskovac
70556 Zaječar 715778 Lubnica
70556 Zaječar 715786 Mala Jasikova
70556 Zaječar 715794 Mali Izvor
70556 Zaječar 715808 Mali Jasenovac
70556 Zaječar 715816 Marinovac
70556 Zaječar 715824 Metriš
70556 Zaječar 715832 Nikoličevo
70556 Zaječar 715859 Planinica
70556 Zaječar 715867 Prlita
70556 Zaječar 715875 Rgotina
70556 Zaječar 715883 Salaš
70556 Zaječar 715891 Selačka
70556 Zaječar 715905 Tabakovac
70556 Zaječar 715913 Trnavac
70556 Zaječar 715921 Halovo
70556 Zaječar 715930 Čokonjar
70556 Zaječar 715948 Šipikovo
70556 Zaječar 715956 Šljivar
70564 Ivanjica 715964 Bedina Varoš
70564 Ivanjica 715972 Bratljevo
70564 Ivanjica 715999 Brezova
70564 Ivanjica 716006 Brusnik
70564 Ivanjica 716014 Budoželja
70564 Ivanjica 746720 Bukovica
70564 Ivanjica 716022 Vasiljevići
70564 Ivanjica 716049 Vionica
70564 Ivanjica 716057 Vrmbaje
70564 Ivanjica 716065 Vučak
70564 Ivanjica 716073 Gleđica
70564 Ivanjica 716081 Gradac
70564 Ivanjica 716090 Dajići
70564 Ivanjica 716103 Devići
70564 Ivanjica 716111 Deretin
70564 Ivanjica 716120 Dobri Do
70564 Ivanjica 716138 Dubrava
70564 Ivanjica 716146 Erčege
70564 Ivanjica 716154 Ivanjica
70564 Ivanjica 716162 Javorska Ravna Gora
70564 Ivanjica 716189 Katići
70564 Ivanjica 716197 Klekova
70564 Ivanjica 716219 Kovilje
70564 Ivanjica 716227 Komadine
70564 Ivanjica 716235 Koritnik
70564 Ivanjica 716243 Kosovica
70564 Ivanjica 716251 Kumanica
70564 Ivanjica 716260 Kušići
70564 Ivanjica 716278 Lisa
70564 Ivanjica 716286 Luke
70564 Ivanjica 716294 Mana
70564 Ivanjica 716308 Maskova
70564 Ivanjica 716316 Medovine
70564 Ivanjica 716324 Međurečje
70564 Ivanjica 716332 Močioci
70564 Ivanjica 716359 Opaljenik
70564 Ivanjica 716367 Osonica
70564 Ivanjica 716375 Preseka
70564 Ivanjica 716383 Prilike
70564 Ivanjica 716391 Ravna Gora
70564 Ivanjica 716405 Radaljevo
70564 Ivanjica 716413 Rovine
70564 Ivanjica 716421 Rokci
70564 Ivanjica 716430 Sveštica
70564 Ivanjica 716448 Sivčina
70564 Ivanjica 716456 Smiljevac
70564 Ivanjica 716464 Čečina
70564 Ivanjica 716472 Šarenik
70564 Ivanjica 716499 Šume
70572 Kladovo 716502 Brza Palanka
70572 Kladovo 716529 Vajuga
70572 Kladovo 716537 Velesnica
70572 Kladovo 716545 Velika Vrbica
70572 Kladovo 716553 Velika Kamenica
70572 Kladovo 716561 Grabovica
70572 Kladovo 716570 Davidovac
70572 Kladovo 716588 Kladovo
70572 Kladovo 716596 Kladušnica
70572 Kladovo 716600 Korbovo
70572 Kladovo 716618 Kostol
70572 Kladovo 716626 Kupuzište
70572 Kladovo 716634 Ljubičevac
70572 Kladovo 716642 Mala Vrbica
70572 Kladovo 716669 Manastirica
70572 Kladovo 716677 Milutinovac
70572 Kladovo 716685 Novi Sip
70572 Kladovo 716693 Petrovo Selo
70572 Kladovo 716707 Podvrška
70572 Kladovo 716715 Reka
70572 Kladovo 716723 Rečica
70572 Kladovo 716731 Rtkovo
70572 Kladovo 716740 Tekija
70599 Knić 716758 Bajčetina
70599 Knić 716766 Balosave
70599 Knić 716774 Bare
70599 Knić 716782 Bečevica
70599 Knić 716804 Borač
70599 Knić 716812 Brestovac
70599 Knić 716839 Brnjica
70599 Knić 716847 Bumbarevo Brdo
70599 Knić 716855 Vrbeta
70599 Knić 716863 Vučkovica
70599 Knić 716871 Grabovac
70599 Knić 716880 Grivac
70599 Knić 716898 Gruža
70599 Knić 716901 Guberevac
70599 Knić 716910 Guncati
70599 Knić 716928 Dragušica
70599 Knić 716936 Dubrava
70599 Knić 716944 Žunje
70599 Knić 716952 Zabojnica
70599 Knić 716979 Kikojevac
70599 Knić 716987 Kneževac
70599 Knić 716995 Knić
70599 Knić 717002 Konjuša
70599 Knić 717029 Kusovac
70599 Knić 717037 Leskovac
70599 Knić 717045 Lipnica
70599 Knić 717053 Ljubić
70599 Knić 717061 Ljuljaci
70599 Knić 717070 Oplanić
70599 Knić 717088 Pajsijević
70599 Knić 717096 Pretoke
70599 Knić 717100 Radmilović
70599 Knić 717118 Rašković
70599 Knić 717126 Sumorovac
70599 Knić 717134 Toponica
70599 Knić 717142 Čestin
70602 Knjaževac 717169 Aldina Reka
70602 Knjaževac 717177 Aldinac
70602 Knjaževac 717185 Balanovac
70602 Knjaževac 717193 Balinac
70602 Knjaževac 717207 Balta Berilovac
70602 Knjaževac 717215 Banjski Orešac
70602 Knjaževac 717223 Beli Potok
70602 Knjaževac 717231 Berčinovac
70602 Knjaževac 717240 Božinovac
70602 Knjaževac 717258 Bulinovac
70602 Knjaževac 717266 Bučje
70602 Knjaževac 717274 Valevac
70602 Knjaževac 717282 Vasilj
70602 Knjaževac 717304 Vidovac
70602 Knjaževac 717312 Vina
70602 Knjaževac 717339 Vitkovac
70602 Knjaževac 717347 Vlaško Polje
70602 Knjaževac 717355 Vrtovac
70602 Knjaževac 717363 Gabrovnica
70602 Knjaževac 717371 Glogovac
70602 Knjaževac 717380 Gornja Kamenica
70602 Knjaževac 717398 Gornja Sokolovica
70602 Knjaževac 717401 Gornje Zuniče
70602 Knjaževac 717410 Gradište
70602 Knjaževac 717428 Grezna
70602 Knjaževac 717436 Debelica
70602 Knjaževac 717444 Dejanovac
70602 Knjaževac 717452 Donja Kamenica
70602 Knjaževac 717479 Donja Sokolovica
70602 Knjaževac 717487 Donje Zuniče
70602 Knjaževac 717495 Drvnik
70602 Knjaževac 717509 Drenovac
70602 Knjaževac 717517 Drečinovac
70602 Knjaževac 717525 Žlne
70602 Knjaževac 717533 Žukovac
70602 Knjaževac 717541 Zorunovac
70602 Knjaževac 717550 Zubetinac
70602 Knjaževac 717568 Inovo
70602 Knjaževac 717576 Jakovac
70602 Knjaževac 717584 Jalovik Izvor
70602 Knjaževac 717592 Janja
70602 Knjaževac 717606 Jelašnica
70602 Knjaževac 717614 Kaličina
70602 Knjaževac 717622 Kalna
70602 Knjaževac 717649 Kandalica
70602 Knjaževac 717657 Knjaževac
70602 Knjaževac 717665 Koželj
70602 Knjaževac 717673 Krenta
70602 Knjaževac 717681 Lepena
70602 Knjaževac 717690 Lokva
70602 Knjaževac 717703 Manjinac
70602 Knjaževac 717711 Miljkovac
70602 Knjaževac 717720 Minićevo
70602 Knjaževac 717738 Mučibaba
70602 Knjaževac 717746 Novo Korito
70602 Knjaževac 717754 Orešac
70602 Knjaževac 717762 Ošljane
70602 Knjaževac 717789 Papratna
70602 Knjaževac 717797 Petruša
70602 Knjaževac 717819 Podvis
70602 Knjaževac 717827 Ponor
70602 Knjaževac 717835 Potrkanje
70602 Knjaževac 717843 Pričevac
70602 Knjaževac 717851 Ravna
70602 Knjaževac 717860 Ravno Bučje
70602 Knjaževac 717878 Radičevac
70602 Knjaževac 717886 Rgošte
70602 Knjaževac 717894 Repušnica
70602 Knjaževac 717908 Svrljiška Topla
70602 Knjaževac 717916 Skrobnica
70602 Knjaževac 717924 Slatina
70602 Knjaževac 717932 Stanjinac
70602 Knjaževac 717959 Staro Korito
70602 Knjaževac 717967 Stogazovac
70602 Knjaževac 717975 Tatrasnica
70602 Knjaževac 717983 Trgovište
70602 Knjaževac 717991 Trnovac
70602 Knjaževac 718025 Ćuštica
70602 Knjaževac 718009 Crvenje
70602 Knjaževac 718017 Crni Vrh
70602 Knjaževac 718033 Šarbanovac
70602 Knjaževac 718041 Šesti Gabar
70602 Knjaževac 718050 Štipina
70602 Knjaževac 718068 Štitarac
70602 Knjaževac 718076 Štrbac
70602 Knjaževac 718084 Šuman Topla
70629 Kosjerić 718092 Bjeloperica
70629 Kosjerić 718106 Brajkovići
70629 Kosjerić 718114 Varda
70629 Kosjerić 718122 Galovići
70629 Kosjerić 718149 Godečevo
70629 Kosjerić 718157 Godljevo
70629 Kosjerić 718165 Gornja Pološnica
70629 Kosjerić 718173 Donja Pološnica
70629 Kosjerić 718181 Drenovci
70629 Kosjerić 718190 Dubnica
70629 Kosjerić 718203 Kosjerić (varoš)
70629 Kosjerić 718211 Kosjerić (selo)
70629 Kosjerić 718220 Makovište
70629 Kosjerić 718238 Mionica
70629 Kosjerić 718246 Mrčići
70629 Kosjerić 718254 Mušići
70629 Kosjerić 718262 Paramun
70629 Kosjerić 718289 Radanovci
70629 Kosjerić 718297 Rosići
70629 Kosjerić 718319 Ruda Bukva
70629 Kosjerić 718327 Seča Reka
70629 Kosjerić 718335 Skakavci
70629 Kosjerić 718343 Stojići
70629 Kosjerić 718351 Subjel
70629 Kosjerić 718360 Tubići
70629 Kosjerić 718378 Cikote
70629 Kosjerić 718386 Ševrljuge
70637 Koceljeva 718394 Batalage
70637 Koceljeva 718408 Brdarica
70637 Koceljeva 718416 Bresnica
70637 Koceljeva 718424 Galović
70637 Koceljeva 718432 Goločelo
70637 Koceljeva 718459 Gradojević
70637 Koceljeva 718467 Donje Crniljevo
70637 Koceljeva 718475 Draginje
70637 Koceljeva 718483 Družetić
70637 Koceljeva 718491 Zukve
70637 Koceljeva 718505 Kamenica
70637 Koceljeva 718513 Koceljeva
70637 Koceljeva 718521 Ljutice
70637 Koceljeva 718530 Mali Bošnjak
70637 Koceljeva 718548 Svileuva
70637 Koceljeva 718556 Subotica
70637 Koceljeva 718564 Ćukovine
70645 Kragujevac 718572 Adžine Livade
70645 Kragujevac 718599 Baljkovac
70645 Kragujevac 718629 Botunje
70645 Kragujevac 718637 Bukorovac
70645 Kragujevac 718645 Velika Sugubina
70645 Kragujevac 718653 Velike Pčelice
70645 Kragujevac 718661 Veliki Šenj
70645 Kragujevac 718670 Vinjište
70645 Kragujevac 718688 Vlakča
70645 Kragujevac 718696 Goločelo
70645 Kragujevac 718700 Gornja Sabanta
70645 Kragujevac 718718 Gornje Grbice
70645 Kragujevac 718726 Gornje Jarušice
70645 Kragujevac 718734 Gornje Komarice
70645 Kragujevac 718742 Grošnica
70645 Kragujevac 718769 Desimirovac
70645 Kragujevac 718777 Divostin
70645 Kragujevac 718785 Dobrača
70645 Kragujevac 718793 Donja Sabanta
70645 Kragujevac 718807 Donje Grbice
70645 Kragujevac 718815 Donje Komarice
70645 Kragujevac 718823 Dragobraća
70645 Kragujevac 718831 Drača
70645 Kragujevac 718840 Drenovac
70645 Kragujevac 718858 Dulene
70645 Kragujevac 718866 Đuriselo
70645 Kragujevac 718874 Erdeč
70645 Kragujevac 718912 Jabučje
70645 Kragujevac 718939 Jovanovac
70645 Kragujevac 718947 Kamenica
70645 Kragujevac 718963 Korman
70645 Kragujevac 718971 Kotraža
70645 Kragujevac 718980 Kragujevac
70645 Kragujevac 718998 Kutlovo
70645 Kragujevac 719005 Lužnice
70645 Kragujevac 719013 Ljubičevac
70645 Kragujevac 719021 Mala Vrbica
70645 Kragujevac 719048 Mali Šenj
70645 Kragujevac 719056 Maršić
70645 Kragujevac 719064 Masloševo
70645 Kragujevac 719072 Mironić
70645 Kragujevac 719099 Novi Milanovac
70645 Kragujevac 719102 Opornica
70645 Kragujevac 719129 Pajazitovo
70645 Kragujevac 719145 Poskurice
70645 Kragujevac 719153 Prekopeča
70645 Kragujevac 719161 Ramaća
70645 Kragujevac 719170 Resnik
70645 Kragujevac 719188 Rogojevac
70645 Kragujevac 719200 Stragari
70645 Kragujevac 719226 Trešnjevak
70645 Kragujevac 719234 Trmbas
70645 Kragujevac 719242 Ugljarevac
70645 Kragujevac 719269 Cvetojevac
70645 Kragujevac 719277 Cerovac
70645 Kragujevac 719285 Čumić
70645 Kragujevac 719293 Šljivovac
70653 Kraljevo 719307 Adrani
70653 Kraljevo 719315 Bapsko Polje
70653 Kraljevo 719323 Bare
70653 Kraljevo 719331 Bzovik
70653 Kraljevo 719340 Bogutovac
70653 Kraljevo 719358 Bojanići
70653 Kraljevo 719366 Borovo
70653 Kraljevo 719374 Brezna
70653 Kraljevo 719382 Brezova
70653 Kraljevo 719404 Bresnik
70653 Kraljevo 719412 Bukovica
70653 Kraljevo 719439 Vitanovac
70653 Kraljevo 719447 Vitkovac
70653 Kraljevo 719455 Vrba
70653 Kraljevo 719463 Vrdila
70653 Kraljevo 719471 Vrh
70653 Kraljevo 719480 Gledić
70653 Kraljevo 719498 Godačica
70653 Kraljevo 719501 Gokčanica
70653 Kraljevo 719528 Grdica
70653 Kraljevo 719536 Dedevci
70653 Kraljevo 719544 Dolac
70653 Kraljevo 719552 Dragosinjci
70653 Kraljevo 719579 Dražiniće
70653 Kraljevo 719587 Drakčići
70653 Kraljevo 719595 Drlupa
70653 Kraljevo 719609 Đakovo
70653 Kraljevo 746649 Žiča
70653 Kraljevo 719617 Zaklopača
70653 Kraljevo 719625 Zakuta
70653 Kraljevo 719633 Zamčanje
70653 Kraljevo 719641 Zasad
70653 Kraljevo 719650 Jarčujak
70653 Kraljevo 719668 Kamenica
70653 Kraljevo 719676 Kamenjani
70653 Kraljevo 719684 Kovanluk
70653 Kraljevo 719692 Kovači
70653 Kraljevo 719706 Konarevo
70653 Kraljevo 719714 Kraljevo
70653 Kraljevo 719749 Lađevci
70653 Kraljevo 719757 Lazac
70653 Kraljevo 719765 Leševo
70653 Kraljevo 719773 Lozno
70653 Kraljevo 719781 Lopatnica
70653 Kraljevo 719790 Maglič
70653 Kraljevo 719803 Mataruge
70653 Kraljevo 719811 Mataruška Banja
70653 Kraljevo 719820 Međurečje
70653 Kraljevo 719838 Meljanica
70653 Kraljevo 719846 Metikoš
70653 Kraljevo 719854 Milavčići
70653 Kraljevo 719862 Milakovac
70653 Kraljevo 719889 Miliće
70653 Kraljevo 719897 Miločaj
70653 Kraljevo 719919 Mlanča
70653 Kraljevo 719927 Mrsać
70653 Kraljevo 719935 Musina Reka
70653 Kraljevo 719943 Obrva
70653 Kraljevo 719951 Oplanići
70653 Kraljevo 719960 Orlja Glava
70653 Kraljevo 719978 Pekčanica
70653 Kraljevo 719986 Petropolje
70653 Kraljevo 719994 Pečenog
70653 Kraljevo 720003 Plana
70653 Kraljevo 720011 Polumir
70653 Kraljevo 720020 Popovići
70653 Kraljevo 720038 Predole
70653 Kraljevo 720046 Progorelica
70653 Kraljevo 720054 Ravanica
70653 Kraljevo 720062 Ratina
70653 Kraljevo 720089 Reka
70653 Kraljevo 720097 Ribnica
70653 Kraljevo 720119 Roćevići
70653 Kraljevo 720127 Rudno
70653 Kraljevo 720135 Rudnjak
70653 Kraljevo 720143 Savovo
70653 Kraljevo 720151 Samaila
70653 Kraljevo 720160 Sibnica
70653 Kraljevo 720178 Sirča
70653 Kraljevo 720186 Stanča
70653 Kraljevo 720194 Stubal
70653 Kraljevo 720208 Tavnik
70653 Kraljevo 720216 Tadenje
70653 Kraljevo 720224 Tepeče
70653 Kraljevo 720232 Tolišnica
70653 Kraljevo 720259 Trgovište
70653 Kraljevo 720267 Ušće
70653 Kraljevo 720275 Cvetke
70653 Kraljevo 720283 Cerje
70653 Kraljevo 720291 Čibukovac
70653 Kraljevo 720305 Čukojevac
70653 Kraljevo 720313 Šumarice
70661 Krupanj 720321 Banjevac
70661 Krupanj 720330 Bela Crkva
70661 Krupanj 720348 Bogoštica
70661 Krupanj 720356 Brezovice
70661 Krupanj 720364 Brštica
70661 Krupanj 720372 Vrbić
70661 Krupanj 720399 Dvorska
70661 Krupanj 720402 Zavlaka
70661 Krupanj 720429 Kostajnik
70661 Krupanj 720437 Krasava
70661 Krupanj 720445 Kržava
70661 Krupanj 720453 Krupanj
70661 Krupanj 720461 Likodra
70661 Krupanj 720470 Lipenović
70661 Krupanj 720488 Mojković
70661 Krupanj 720496 Planina
70661 Krupanj 720500 Ravnaja
70661 Krupanj 720518 Stave
70661 Krupanj 720526 Tolisavac
70661 Krupanj 720534 Tomanj
70661 Krupanj 720542 Cvetulja
70661 Krupanj 720569 Cerova
70661 Krupanj 720577 Šljivova
70670 Kruševac 720585 Begovo Brdo
70670 Kruševac 720593 Bela Voda
70670 Kruševac 720607 Belasica
70670 Kruševac 720615 Bivolje
70670 Kruševac 720623 Bovan
70670 Kruševac 720631 Bojince
70670 Kruševac 720640 Boljevac
70670 Kruševac 720658 Brajkovac
70670 Kruševac 720666 Bukovica
70670 Kruševac 720674 Buci
70670 Kruševac 720682 Velika Kruševica
70670 Kruševac 720704 Velika Lomnica
70670 Kruševac 720712 Veliki Kupci
70670 Kruševac 720739 Veliki Šiljegovac
70670 Kruševac 720747 Veliko Golovode
70670 Kruševac 720755 Veliko Krušince
70670 Kruševac 720763 Vitanovac
70670 Kruševac 720771 Vratare
70670 Kruševac 720780 Vučak
70670 Kruševac 720798 Gavez
70670 Kruševac 720801 Gaglovo
70670 Kruševac 720810 Gari
70670 Kruševac 720828 Globare
70670 Kruševac 720836 Globoder
70670 Kruševac 720844 Gornji Stepoš
70670 Kruševac 720852 Grevci
70670 Kruševac 720879 Grkljane
70670 Kruševac 720887 Dvorane
70670 Kruševac 720895 Dedina
70670 Kruševac 720909 Dobromir
70670 Kruševac 720917 Doljane
70670 Kruševac 720925 Donji Stepoš
70670 Kruševac 720933 Đunis
70670 Kruševac 720941 Žabare
70670 Kruševac 720950 Zdravinje
70670 Kruševac 720968 Zebica
70670 Kruševac 720976 Zubovac
70670 Kruševac 720984 Jablanica
70670 Kruševac 720992 Jasika
70670 Kruševac 721000 Jošje
70670 Kruševac 721018 Kamenare
70670 Kruševac 721026 Kaonik
70670 Kruševac 721034 Kapidžija
70670 Kruševac 721042 Kobilje
70670 Kruševac 721069 Komorane
70670 Kruševac 721077 Konjuh
70670 Kruševac 721085 Koševi
70670 Kruševac 721093 Krvavica
70670 Kruševac 721107 Kruševac
70670 Kruševac 721115 Kukljin
70670 Kruševac 721123 Lazarevac
70670 Kruševac 721131 Lazarica
70670 Kruševac 721140 Lipovac
70670 Kruševac 721158 Lovci
70670 Kruševac 721166 Lukavac
70670 Kruševac 721174 Ljubava
70670 Kruševac 721182 Majdevo
70670 Kruševac 721204 Makrešane
70670 Kruševac 721212 Mala Vrbnica
70670 Kruševac 721239 Mala Reka
70670 Kruševac 721247 Mali Kupci
70670 Kruševac 721255 Mali Šiljegovac
70670 Kruševac 721263 Malo Golovode
70670 Kruševac 721271 Malo Krušince
70670 Kruševac 721280 Mačkovac
70670 Kruševac 721298 Meševo
70670 Kruševac 721301 Modrica
70670 Kruševac 721310 Mudrakovac
70670 Kruševac 721328 Naupare
70670 Kruševac 721336 Padež
70670 Kruševac 721344 Pakašnica
70670 Kruševac 721352 Parunovac
70670 Kruševac 721379 Pasjak
70670 Kruševac 721387 Pepeljevac
70670 Kruševac 721395 Petina
70670 Kruševac 721409 Pozlata
70670 Kruševac 721417 Poljaci
70670 Kruševac 721425 Ribare
70670 Kruševac 721433 Ribarska Banja
70670 Kruševac 721441 Rlica
70670 Kruševac 721450 Rosica
70670 Kruševac 721468 Sebečevac
70670 Kruševac 721476 Sezemče
70670 Kruševac 721484 Slatina
70670 Kruševac 721492 Srndalje
70670 Kruševac 721506 Srnje
70670 Kruševac 721514 Stanci
70670 Kruševac 721522 Suvaja
70670 Kruševac 721549 Sušica
70670 Kruševac 721557 Tekija
70670 Kruševac 721565 Trebotin
70670 Kruševac 721573 Trmčare
70670 Kruševac 721581 Ćelije
70670 Kruševac 721590 Cerova
70670 Kruševac 721603 Crkvina
70670 Kruševac 721611 Čitluk
70670 Kruševac 721620 Šavrane
70670 Kruševac 721638 Šanac
70670 Kruševac 721646 Šašilovac
70670 Kruševac 721654 Šogolj
70670 Kruševac 721662 Štitare
70688 Kuršumlija 721689 Babica
70688 Kuršumlija 721697 Barlovo
70688 Kuršumlija 721719 Baćoglava
70688 Kuršumlija 721727 Belo Polje
70688 Kuršumlija 721735 Bogujevac
70688 Kuršumlija 721743 Vasiljevac
70688 Kuršumlija 721751 Veliko Pupavce
70688 Kuršumlija 721760 Visoka
70688 Kuršumlija 721778 Vlahinja
70688 Kuršumlija 721786 Vrelo
70688 Kuršumlija 721794 Vrševac
70688 Kuršumlija 721808 Vukojevac
70688 Kuršumlija 721816 Gornja Mikuljana
70688 Kuršumlija 721824 Gornje Točane
70688 Kuršumlija 721832 Grabovnica
70688 Kuršumlija 721859 Dabinovac
70688 Kuršumlija 721867 Dankoviće
70688 Kuršumlija 721875 Degrmen
70688 Kuršumlija 721883 Dedinac
70688 Kuršumlija 721891 Dešiška
70688 Kuršumlija 721905 Dobri Do
70688 Kuršumlija 721913 Donja Mikuljana
70688 Kuršumlija 721921 Donje Točane
70688 Kuršumlija 721930 Dubrava
70688 Kuršumlija 721948 Đake
70688 Kuršumlija 721956 Žalica
70688 Kuršumlija 721964 Žegrova
70688 Kuršumlija 721972 Žuč
70688 Kuršumlija 721999 Zagrađe
70688 Kuršumlija 722006 Zebica
70688 Kuršumlija 722014 Ivan Kula
70688 Kuršumlija 722022 Igrište
70688 Kuršumlija 722049 Kastrat
70688 Kuršumlija 722057 Konjuva
70688 Kuršumlija 722065 Kosmača
70688 Kuršumlija 722073 Krtok
70688 Kuršumlija 722081 Krčmare
70688 Kuršumlija 722090