Neoporeziv iznos zarada u 2021. godini

Neoporeziv iznos zarada u 2021. godini

Shodno članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 - u daljem tekstu: Zakon) neoporeziv iznos zarade je 18.300,00 dinara i primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade i naknade zarade od 1. januara 2021. godine. Iznos je u primeni do 31.12.2021. godine. 

Zakon o porezu na dohodak građana 
 Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
(prečišćeni tekstovi, decembar 2020.)


Detaljnije o ovoj temi možete pročitati u broju 1/2021 časopisa "Informator".