Ekspert: poslednje izmene od 01.02.2021.

Ekspert: poslednje izmene od 01.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 01.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uredba o utvrđivanju Programa standardizovanog seta usluga za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2021. godini koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

 • Odluka o promeni naziva Kliničkog centra Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

 • Odluka o promeni naziva Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

 • Odluka o promeni naziva Arhiva Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 5/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 129720

 • Službenih mišljenja: 16589

 • Sudske prakse: 9483

 • Modela akata: 865

 • Obrazaca: 38064

 • Podzakonskih akata: 96284

 • Prečišć. tekstova: 29352

 • Propisa CG: 1900

 • Propisa R.Srpske: 2329

 


Korisni linkovi: