Ekspert: poslednje izmene od 03.02.2021.

Ekspert: poslednje izmene od 03.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 03.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2020. godini ("Sl. glasnik RS", br. 6/21)

 • Uredba o načinu i postupku dostavljanja podataka, kao i o drugim pitanjima u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 6/21)

 • Odluka o radnom vremenu zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija ("Sl. glasnik RS", br. 6/21)

 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada ("Sl. glasnik RS", br. 6/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 129796

 • Službenih mišljenja: 16589

 • Sudske prakse: 9483

 • Modela akata: 865

 • Obrazaca: 38079

 • Podzakonskih akata: 96349

 • Prečišć. tekstova: 29363

 • Propisa CG: 1900

 • Propisa R.Srpske: 2329

 


Korisni linkovi: