Ekspert: poslednje izmene od 08.02.2021.

Ekspert: poslednje izmene od 08.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 08.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta IB reda, Auto-put E-75 Beograd - Niš (petlja "Požarevac") - Požarevac (obilaznica) - Veliko Gradište - Golubac ("Sl. glasnik RS", br. 7/21)

 • Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategoriji ugroženosti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 6/21)

 • Uredba o načinu i postupku dostavljanja podataka, kao i o drugim pitanjima u vezi sa dostavljanjem podataka i vođenjem Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 6/21)

 • Uredba o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 6/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 129884

 • Službenih mišljenja: 16589

 • Sudske prakse: 9483

 • Modela akata: 865

 • Obrazaca: 38096

 • Podzakonskih akata: 96405

 • Prečišć. tekstova: 29395

 • Propisa CG: 1901

 • Propisa R.Srpske: 2329

 


Korisni linkovi: