Ekspert: poslednje izmene od 10.02.2021.

Ekspert: poslednje izmene od 10.02.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 10.02.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama i drugim finansijskim organizacijama ("Sl. glasnik RS", br. 9/21)

 • Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2021. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 9/21)

 • Poseban kolektivni ugovor za radno angažovanje estradno-muzičkih umetnika i izvođača u ugostiteljstvu ("Sl. glasnik RS", br. 9/21)

 • Odluka o izmeni Odluke o broju posebnih savetnika ministara i merilima za naknadu za njihov rad ("Sl. glasnik RS", br. 9/21)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 129997

 • Službenih mišljenja: 16589

 • Sudske prakse: 9483

 • Modela akata: 865

 • Obrazaca: 38107

 • Podzakonskih akata: 96510

 • Prečišć. tekstova: 29416

 • Propisa CG: 1902

 • Propisa R.Srpske: 2330

 


Korisni linkovi: