PDV broj 8/2021 od 4.08.2021.

PDV broj 8/2021 od 4.08.2021.

U časopisu PDV br. 8/2021: 

 • Novi Zakon o fiskalizaciji prometa dobara i usluga na malo i Zakon o elektronskom fakturisanju prometa roba i usluga
 • Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 24. jula 2021. godine

Datum izdanja: 4/08/2021

Obim: 106 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa


SADRŽAJ:

NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI PROMETA DOBARA I USLUGA NA MALO I ELEKTRONSKO FAKTURISANJE PROMETA ROBA I USLUGA

 •  FISKALIZACIJA PROMETA DOBARA I USLUGA NA MALO
  • Zakon i podzakonska akta
  • Normativna uređenost novog sistema fiskalizacije
  • Šta je predmet fiskalizacije?
  • Ko je obveznik fiskalizacije?
  • Postupak fiskalizacije i način evidentiranja prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja
  • Nadzor nad primenom Zakona o fiskalizaciji
  • Kaznene odredbe
  • Prelazne odredbe
 • ELEKTRONSKO FAKTURISANJE (propisi, rokovi, obveznici, sistem za upravljanje fakturama)
  • Početak primene Zakona za subjekte javnog sektora i subjekte privatnog sektora
  • Značenje pojedinih pojmova
  • Subjekti koji imaju obavezu izdavanja elektronske fakture
  • Slučajevi za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture
  • Podzakonska akta - uredbe i pravilnici
  • Obaveza evidentiranja elektronskog obračuna PDV-a
  • Pitanja i odgovori u vezi sa elektronskim fakturama - preuzeto sa sajta www.esuf.rs

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama - podnošenje obrasca REF 3 po isteku drugog kvartala 2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 24. jula 2021. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 24.07.2021.
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31.07.2021. - rok za podnošenje Obrasca PP OA je 16.08.2021.

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U AVGUSTU 2021. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Fiskalne kase

PRILOZI