Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2022. godinu

Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2022. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju

OTKUPNA CENA STANA
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi -
objavljen u "Sl. glasniku RS", br.
1 2 3
Januaru 2022. 95.312 10/22
Februaru 2022. 102.196 27/22
Martu 2022. 97.877 41/22
Aprilu 2022 97.392 50/22
Maju 2022 102.781 61/22
Junu 2022 100.727 69/22
Julu 2022 102.432 83/22
Avgustu 2022 102.523 95/22
Septembru 2022 100.937 110/22
Oktobru 2022 103.963 117/22
Novembru 2022 103.476 130/22
Decembru 2022 104.039 142/22

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/16), tj. 31.12.2016. godine, prestao je da važi Zakon o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/91, ..., 101/05, 99/11) osim odredbi pojedinih članova, među kojima je i član 20. Zakona o stanovanju - koji ostaje na snazi, odnosno u primeni bez vremenskog ograničenja.

Napomena "Cekos in"-a: S obzirom na to da počev od podataka za januar 2018. godine RZS podatke o prosečnim zaradama po zaposlenom objavljuje po novoj metodologiji, tj. da se mesečna saopštenja o prosečnim zaradama objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose, smatramo da odredbe člana 20. Zakona o stanovanju nisu usklađene sa promenom metodologije za obračun zarada. Kako su ove odredbe i dalje u primeni (bez vremenskog ograničenja), prilikom podnošenja zahteva u određenom mesecu, prema našem mišljenju može se koristiti samo podatak koji je poznat u trenutku podnošenja zahteva.