Ekspert: poslednje izmene od 02.05.2022.

Ekspert: poslednje izmene od 02.05.2022.

Ekspert Internet je ažuriran 02.05.2022. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

"Sl. glasnik RS" 50/22

"Sl. gl. RS - Prosv. glasnik" 3/22

"Sl. gl. RS - Međunarodni ugovori" 2/22

"Sl. list APV" 16/22

"Sl. list grada Beograda" 48/22

"Sl. list grada Čačka" 5/22

"Sl. glasnik grada Jagodina" 4/22

"Sl. list grada Kikinde" 4/22

"Sl. list grada Kragujevca" 15/22

"Sl. list grada Kraljeva" 4/22

"Sl. list grada Kruševca" 23/21

"Sl. glasnik grada Leskovca" 7/22

"Sl. list grada Loznice" 1/22

"Sl. list grada Niša" 36/22

"Sl. list grada Novog Sada" 13/22

"Sl. list grada Pančeva" 8/22

"Sl. glasnik grada Požarevca" 2/22

"Sl. list grada Šapca i opšt. Bogatić, Vlad. i Koc." 5/22

"Sl. list grada Smedereva" 10/21

"Sl. list grada Sombora" 3/22

"Sl. list grada Sremska Mitrovica" 2/22

"Sl. list grada Subotice" 11/22

"Sl. list grada Užica" 15/22

"Sl. glasnik grada Valjeva" 4/22

"Sl. glasnik grada Vranja" 5/22

"Sl. list grada Vršca" 2/22

"Sl. list grada Zaječara" 75/21

"Sl. list grada Zrenjanina" 8/22

"Sl. list opština Srema" 9/22

"Sl. list opštine Beočin" 20/21

"Sl. list opštine Inđija" 20/21

"Sl. list CG" 44/22

"Sl. glasnik Republike Srpske" 36/22

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:


 • Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 50/22)

 • Uredba o izmenama Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte ("Sl. glasnik RS", br. 50/22)

 • Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica ("Sl. glasnik RS", br. 50/22)

 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa ("Sl. glasnik RS", br. 50/22)

 

U Ekspertu se trenutno nalazi:


 • Propisa: 140449

 • Službenih mišljenja: 17124

 • Sudske prakse: 9856

 • Modela akata: 904

 • Obrazaca: 41318

 • Podzakonskih akata: 104549

 • Prečišć. tekstova: 31820

 • Propisa CG: 2105

 • Propisa R.Srpske: 2565

 


Korisni linkovi: