PDV broj 3/2023 od 13.03.2023.

PDV broj 3/2023 od 13.03.2023.

U časopisu PDV br. 3/2023: 

 • Prethodni porez - sistem, normativna uređenost, primena, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Donet je Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o porezu na dodatu vrednost

Datum izdanja: 13/03/2023

Obim: 145 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa

 

 

SADRŽAJ

PRETHODNI POREZ
- sistem, normativna uređenost, primena, problemiu praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima -

 • Sistem i normativna uređenost prethodnog poreza
  • Pojam prethodnog poreza
  • Obuhvat prava na odbitak prethodnog poreza
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza u celosti
  • Suštinski (materijalni ) uslov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
  • Formalni uslovi za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Pojam računa, njegova normativna uređenost u Zakonu o PDV-u i podzakonskom aktu za bliže uređivanje obaveze izdavanja računa i obaveza njegovog izdavanja
   • Koje podatke PDV račun mora da sadrži za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza?
   • Sadržina drugih dokumenata na osnovu kojih se može ostvariti pravo na odbitak prethodnog poreza
   • Interni račun o isporuci dobara i usluga između poslovnih jedinica istog obveznika PDV-a kao dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Oblik PDV računa
   • Rok u kome se izdaje PDV račun da bi bio validan dokument za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Račun o naplaćenoj naknadi pre izvršenog prometa dobara i usluga (avansni račun) kao dokument za ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza
   • Ispravka izdatih računa
   • Carinski dokument kao dokument za priznavanje prava na prethodni porez
 • Delimično priznavanje odbitka prethodnog poreza - podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
  • Podela prethodnog poreza na osnovu kriterijuma stvarne upotrebe dobara i drugih ekonomskih kriterijuma upotrebe dobara
  • Podela prethodnog poreza na osnovu kriterijuma učešća prometa - srazmerni odbitak
 • Zabrana odbitka prethodnog poreza
  • Zabrana odbitaka prethodnog poreza po osnovu nabavke motornih vozila
  • Zabrana odbitka prethodnog poreza po osnovu nabavke plovnih objekata
 • Vreme odbitka prethodnog poreza
 • Obaveza ispravke ostvarenog odbitka prethodnog poreza
 • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreski dužnik i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Iskazivanje prethodnog poreza u Pregledu obračuna PDV - Obrazac POPDV

PRIMENA PROPISA O PDV-u

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Dokumenti objavljeni na sajtu www.efaktura.gov.rs
  • Interno tehničko uputstvo je ažurirano 2.03.2023. godine
  • Dokument - Sistem elektronskih faktura - Detalji nove ispravke (Hotflix 3.1.6)
  • Dokument - Sistem elektronskih faktura - Detalji nove ispravke (Hotflix 3.2)

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Akcize
 • Fiskalizacija