Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 01.09.2010. godine

Sekretar Ministarstva rada i socijalne politike donela je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-179/2010-12-8 od 1.09.2010. koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 26. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05 i 101/07); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92) i ovlašćenja ministra broj 021-02-29/08-05 od 18.07.2008. godine, donosim:
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

I

NOMINALNI IZNOSI PRAVA

REDOVAN IZNOS

UVEĆAN IZNOS

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. septembra 2010.

   
 

- za prvo dete - jednokratno

27.833,29

 
 

- za drugo dete - 108.838,68 u 24 rate

Rata - 4.534,95

 
 

- za treće dete - 195.900,66 u 24 rate

Rata - 8.162,53

 
 

- za četvrto dete - 261.198,13 u 24 rate

Rata - 10.883,26

 

2)

DEČIJI DODATAK za avgust 2010. godine (prvo, drugo, treće i četvrto dete)

1.945,32

2.528,91

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za avgust 2010.

3.468,00

 

II

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.09.2010.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona

6.209,77

7.451,73

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   
 

- Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona

2,35

2,82

 

- Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona

5,49

6,58

III

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   
 

- za smeštaj jednog deteta

10.810,15

    

 

- za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.652,40

   

1) Prava iz tačke 1. i 2. usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
2) Isplatu sredstava za prava navedena u tač. 1. - 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2010. godinu ("Sl. glasnik RS", broj 107/09), razdeo 21 - Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."