Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 04.05.2009. godine

Ministar rada i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-157/2009-12.4 od 4.05.2009. godine koje dajemo u nastavku:
"Na osnovu čl. 15, 22. i 37. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02 i 115/05), člana 23. Zakona o državnoj upravi ("Službeni glasnik RS", br. 79/05) i člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), donosim: 
REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK

NOMINALNI IZNOSI PRAVA 

REDOVAN IZNOS 

UVEĆAN IZNOS 

1)

RODITELJSKI DODATAK od 1. maja 2009.

   

za prvo dete - jednokratno 

26.663,95

 

za drugo dete - 104.266,10 u 24 rate 

Rata - 4.344,42

 

za treće dete - 187.670,39 u 24 rate 

Rata -7.819,60 

 

za četvrto dete - 250.224,56 u 24 rate 

Rata - 10.426,02

 

2)

DEČIJI DODATAK za mart 2009. godine (za prvo, drugo, treće i četvrto dete) 

1.863,59 

2.422,67 

3)

NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za april 2009.

3.166,00

 

II 

CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.05.2009.

   

a)

Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona 

5.798,92

6.958,70 

b)

Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede

   

Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 

2,35

2,82

Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 

5,49

6,58

III 

NAKNADA ZA RAD HRANITELJA

   

   - 

za smeštaj jednog deteta 

9.867,65

 

   - 

za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu)

6.072,40

 
*Ako još uvek ima korisnika, koji su pravo na roditeljski dodatak ostvarili na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", broj 16/02), za njih se isplate vrše jednokratno i u iznosima: za drugo dete 104.449,00, za treće dete 197.357,00 i četvrto dete 250.667,00 din.
2) Prava iz tačke 1. i 2. ovog rešenja usklađuje se dva puta godišnje i to: 01. aprila i 01. oktobra sa indeksom troškova života u RS; a pravo iz tačke 3. utvrđuje se mesečno u zavisnosti od kretanja prosečne zarade u Republici Srbiji.
3) Isplatu sredstava za prava navedena u tačkama 1. - 3. ovog rešenja, vršiti na teret sredstava budžeta Republike Srbije opredeljenih Zakonom o budžetu RS za 2009. godinu ("Službeni glasnik RS", broj 120/08), razdeo 19 - Ministarstvo rada i socijalne politike, funkcija 040 - Porodica i deca.
4) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."