Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.12.2012. godine

Državni sekretar u ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-34/2012-12/XI od 12.12.2012. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", broj 16/02, 115/05 i 107/09); člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Sl. glasnik RS", broj 20/92), čl. 23, 24, 25. i 26. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07 i 95/10); ovlašćenja Ministra broj 021-02-25/12-05; 021-02-28/12-05; 021-02-29/12-05 od 17.08.2012. godine i 021-01-93/12-05 od 5.11.2012. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

1)

NOMINALNI IZNOSI PRAVA I VISINA CENZUSA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. decembra 2012. godine 
 
 
 
za prvo dete - jednokratno 
35.045,28
 
 
za drugo dete - 137.040,25 u 24 rate 
Rata - 5.710,01
 
 
za treće dete - 246.661,18 u 24 rate 
Rata - 10.277,55
 
 
za četvrto dete - 328.878,11 u 24 rate 
Rata - 13.703,25
 
2) 
DEČIJI DODATAK za novembar 2012. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.449,38
3.184,17
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za novembar 2012. 
4.332,98
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.12.2012. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
7.761,33
9.313,59
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,35 
2,82 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
5,49 
6,58 
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   - 
za smeštaj jednog deteta 
13.506,35
 
   - 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.311,60
 

2) Nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to: 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS; pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu 7,5% prosečne zarade u Republici Srbiji i cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

3) Rešenje dostaviti službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima." 

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".