Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 15.05.2018. godine

Od 13.07.2018. godine propisani su novi nominalni iznosi i način usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visina i način usklađivanja iznosa dečijeg dodatka.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec maj pod br. službeno/2018-12 od 15.05.2018. koje dajemo u nastavku: 

"Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17) i čl. 7, 15, 19, 20, 21. i 22. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09), donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK ZA MESEC MAJ 2018. GODINE

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. aprila 2018. do 30. septembra 2018.     
-
za prvo dete - jednokratno 
39.898,24
 
-
za drugo dete - 156.017,25 u 24 rate 
 6.500,72
 
-
za treće dete - 280.818,19 u 24 rate 
11.700,76
 
-
za četvrto dete - 374.420,29 u 24 rate 
15.600,85
 
2) 
DEČIJI DODATAK od 1. aprila 2018. do 30. septembra 2018.
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.788,56
3.625,13
3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za februar 2018.  10.382,70  
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za maj 2018.    
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.699,70
10.439,64
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede     
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,84
3,40
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,62
7,94

 

Obrazloženje

Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Službeni glasnik RS", br. 16/02, 115/05 i 107/09) predviđeno je da se nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak se usklađuje mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 15% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica ("Službeni glasnik RS", br. 20/92...36/04).

Ovo rešenje se dostavlja Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima."

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu "Informator".