Redakcija

CEKOS IN:

Direktor: Krsta Jovanović, dipl. ekon.

Specijalni savetnik: Antun Martić, dipl. ekon.

Glavni i odgovorni urednik: Jasmina Jovanović, dipl. ekon.

Zamenik direktora: Edvard Martić, ing.

Urednik izdanja: Vera Martić, dipl. ing.

Urednik: Vesna Ljubičić, dipl. ekon.

Redakcioni odbor: Antun Martić, Jasmina Jovanović, Krsta Jovanović, Stevan Aleksić, Edvard Martić, Vera Martić, Gordana Anđelković, Jovana Mihajlović, Slavica Sadiković, Radmila Vuković, Željko Zindović

Redakcija Ekspert-a: Zorica Jovanović, Olivera Konjević, Jovana Zindović, Radmila Vuković, Vera Martić, Edvard Martić
Autori i koordinatori Ekspert-a: Edvard Martić, Jasmina Jovanović, Boris Janković, Danilo Čubrović, Vera Martić

Izrada i održavanje sajta: Edvard Martić, Vera Martić, Željko Zindović; Spoljni saradnici: Boris Janković, Danilo Čubrović