Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 3,00%

Izvršni odbor NBS je na sednici od 12.04.2018. odlučio da smanji referentnu kamatnu stopu na 3,00%, pa shodno tome:

  • stopa zatezne kamate od 13.04.2018. (naredni dan od dana objavljivanja referentne kamatne stope) iznosi: 11,00%
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode od 12.04.2018. iznosi: 13,00% .

Ove kamatne stope se primenjuju do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (sednica je zakazana za 10.05.2018.).


Korisni linkovi: