Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa

Članom 22. Zakona o fiskalnim kasama ("Sl. glasnik RS", br. 135/04, 93/12) propisano je da fiskalnu kasu može staviti u promet samo proizvođač fiskalne kase kome je data saglasnost za stavljanje fiskalne kase u promet. Saglasnost daje Vlada RS, na predlog ministarstva trgovine, a rešenja o davanju saglasnosti se objavljuju u "Službenom glasniku RS". Ministarstvo trgovine i usluga vrši upis proizvođača kojima je data saglasnost u evidenciju o licima kojima je Vlada dala saglasnost o ispunjenosti uslova za stavljanje fiskalne kase u promet.

 

U nastavku dajemo tabelarni pregled preduzeća i tipova fiskalnih kasa za koja su dobijena rešenja o davanju saglasnosti i objavljena u "Službenom glasniku RS", uz napomenu da smo ovaj pregled objavili i u našem časopisu "PDV":

Red. br.
Naziv preduzeća
Tip fiskalne kase
Rešenja objavljena u "Sl. glasniku RS", br.
1
2
3
4
1.
"GALEB GROUP" d.o.o.,
Cerovac - Šabac
- MP-500 T
118/2003
- MP-55
- MP-5000
124/2003
- FP-550
- DP-500

28/2009

- DP-50D
- MP-55LD
- GALEB GP-550 9/13
- GALEB GP-100
- GALEB GP-350
123/14
2.
"TELEFONIJA" AD,
Beograd, Cerska 20-22
- SMART III
118/2003
- SMART
1/2004
- BINGO Plus
20/2004
- BINGO Standard
- Telefonija JUNIOR
100/2004
- Thermal
72/2005
3.
"INTRACOM" d.o.o.,
Beograd, Treći bulevar 23
- CR-401
118/2003
4.
"DIGITRON IST" d.o.o.,
Beograd, Sarajevska 76
- ER-A 277S
118/2003
- ER-A 237S
- ER-A 457S
124/2003
- ER-A 457SF
- MIKRO
5/2004
- TUA
100/2004
5.
"EI KORPORACIJA – EI INFORMATIKA" d.o.o.,
Niš, Bulevar Cara Konstantina 80-84
- LOGIC
124/2003
- OPEN
- CASH
4/2004
- COMPACT
5/2004
- COLIBRI
20/2004
- MOBIKA
128/2004
- PARTNER
33/2007
- FAVOURITE
47/2009
6.
"RB GENERALEKONOMIK" d.o.o.,
Beograd, 29. novembra 59a
- ROYAL GENEKO FC 2600
1/2004
- ROYAL GENEKO FCA
4/2004
- GENEKO MINI
20/2004
- GENEKO MAXI
66/2004
- GENEKO BMC P32

28/2009

- GENEKO SuperCash S
- GENEKO Fiscal Print FP200PJ 9/13
- GENEKO SuperCash Economic
7.
"TP BEOGRADELEKTRO" AD,
Beograd, Knez Mihailova 9
- OM micro
1/2004
- OM 700T
20/2004
- OM 2000
100/2004
8.
"CT & T CASH REGISTERS" d.o.o.,
Beograd, Vladimira Popovića 6
- OPTIMA
1/2004
- ONE
- ST 200
- ST 400
66/2004
- BASIC
53/2004
9.
"VG OPTIMA" d.o.o.,
Beograd, Jadranska 9a
- EURO 500T HANDY
5/2004
- TRONICA CM 420
61/2004
- TRONICA CM 220
- TRONICA CM 210
78/2004
- TRONICA CM 410
- SAMSUNG SRP 270DF
72/2005
10.
"Energoprojekt - Energodata" AD
Beograd, Mihajla Pupina 12
- PICCOLINO BIG
20/2004
- WINNER
53/2004
- EUROPA
66/2004
11.
"PUPIN TELEKOM DKTS" d.o.o.
Zemun, Batajnički put 23
- PK 2690
20/2004
- AT 5000
53/2004
12.
"SHOLLEX" d.o.o.
Beograd, Vojvode Stepe 118
- QUORION CR 500
20/2004
- QUORION CR 30T2
- QUORION CR 2510
53/2004
- QUORION CR 705T
- QUORION CR 1021
95/2004
- QUORION CR 2000T
104/2004
- QUORION CR 2500T
- QSH 5M
92/2005
- QSH 5
49/2006
- EPSON TM-T260F
126/2007
- EPSON TM-U220A

93/2008

13.
"INT Raster" d.o.o.
Beograd, Vojvode Stepe 56
- PALMAR
61/2004
- MISTRAL
- DP-05 9/13
- DP-35
- DP-25
- FP-600
- FP-550+ 74/15
14.
"MD & PROFY" d.o.o.
Beograd, Obrenovački put 3
- MD & PROFY FMU - CHIP
61/2004
- FRIGO

53/2004

- KASIKO EXPERT

47/2009

15.
"HCP" d.o.o.
Kruševac
- Integra
61/2008
- HCP Best

93/2008

- HCP Best LC

47/2009

- HCP Flexi
- HCP P2 DS 8/12
- Ultima HCP T55 10/13
- HCP Secunda sa integrisanim terminalom HCP Secunda 60/14
- HCP Prima 24/15
16.
"HCP" d.o.o.
Beograd
- HCP EPSON TM-T260F 54/17
17. "HCP" d.o.o.
Beograd
- HCP Best LC+ 76/19