Sveti Sava - Dan duhovnosti

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

Praznik: 
Ponedeljak, January 27, 2020
Prikazati opis praznika: 
da