Školski kalendar za osnovno obrazovanje - AP Vojvodina

Zimsko računanje vremena u 2020. godini

Počinje zimsko računanje vremena u 2020. godini, pomeranjem za jedan čas unazad (između subote i nedelje) - vreme u 3:00 računa se kao 2:00. Zakon o računanju vremena ("Sl. list SCG", br. 20/06)

Letnje računanje vremena u 2020. godini

Počinje letnje računanje vremena u 2020. godini, pomeranjem za jedan čas unapred (između subote i nedelje) - vreme u 2:00 računa se kao 3:00. Zakon o računanju vremena ("Sl. list SCG", br. 20/06).

Vidovdan

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu ("Službeni list APV" br. 25/19 i 30/20) 

Letnji raspust za učenike od I do VII razreda

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu ("Službeni list APV" br. 25/19 i 30/20) 

Polaganje završnog ispita za učenike VIII razreda

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu ("Službeni list APV" br. 25/19 i 30/20) 

Završetak školske godine za učenike od I do VII razreda

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu ("Službeni list APV" br. 25/19 i 30/20) 

Završetak školske godine za učenike VIII razreda

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu ("Službeni list APV" br. 25/19 i 30/20) 

Prvi Dan Ramazanskog bajrama

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu ("Službeni list APV" br. 25/19) 

Dan pobede

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

Praznik rada

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

Pages

Subscribe to RSS - Školski kalendar za osnovno obrazovanje - AP Vojvodina