Kalendar sa državnim praznicima

Letnje računanje vremena u 2021. godini

Počinje letnje računanje vremena u 2020. godini, pomeranjem za jedan čas unapred (između subote i nedelje) - vreme u 2:00 računa se kao 3:00. Zakon o računanju vremena ("Sl. list SCG", br. 20/06).

Zimsko računanje vremena u 2020. godini

Počinje zimsko računanje vremena u 2020. godini, pomeranjem za jedan čas unazad (između subote i nedelje) - vreme u 3:00 računa se kao 2:00. Zakon o računanju vremena ("Sl. list SCG", br. 20/06).

Letnje računanje vremena u 2020. godini

Počinje letnje računanje vremena u 2020. godini, pomeranjem za jedan čas unapred (između subote i nedelje) - vreme u 2:00 računa se kao 3:00. Zakon o računanju vremena ("Sl. list SCG", br. 20/06).

Prvi dan Božića za KATOLIKE i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

Prvi dan Jom Kupura za pripadnike jevrejske zajednice

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

Prvi dan Kurbanskog bajrama za pripadnike islamske zajednice

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11).

Vidovdan - spomen na Kosovsku bitku

Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji (”Sl. glasnik RS”, br. 43/01, 101/07 i 92/11). 

Pages

Subscribe to RSS - Kalendar sa državnim praznicima