Preporučujemo da radi lakše kupovine kreirate Korisnički nalog u kojem se nalaze podaci potrebni za proces naručivanja. Proces kreiranja naloga je brz, jednostavan i besplatan i uneti podaci služe samo za potrebe naručivanja na sajtu www.cekos.rs i nisu dostupni trećim licima. Sve informacije/pomoć vezane za Korisnički nalog, možete dobiti na tel. 011/30 35 435.

Naručivanje/kupovinu naših proizvoda i usluga možete izvršiti i pozivom na Tel. 011/30 35 435 (služba prodaje)