Vidovdan

Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada srednjih škola za školsku 2019/2020 godinu ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 5/19, 13/19)   

Praznik: 
Nedelja, June 28, 2020
Prikazati opis praznika: 
da