Zahtevi za ostvarivanje prava na novčana davanja porodiljama na teritoriji grada Beograda

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/02, 115/05, 107/09, 104/14 - US) i člana 31. Statuta Grada Beograda ("Sl. list Grada Beograda", br. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 - odluka US), Skupština Grada Beograda donela je Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 44/17 i 102/17), kojom su u članu 8. stav 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac Zahtev za ostvarivanje prava na novčano davanje porodilji
[08.07.2017.]
Obrazac Zahtev za ostvarivanje prava na novčano davanje nezaposlenoj porodilji
[08.07.2017.]
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona, Statuta i Odluke (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".