Završetak školske godine za učenike IV razreda gimnazije

Pravilnik o školskom kalendaru za srednje škole sa sedištem na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine za školsku 2018/2019 godinu ("Sl. list APV", br. 27/18)

Praznik: 
Petak, May 24, 2019
Prikazati opis praznika: 
da