Završetak školske godine za učenike VIII razreda

Pravilnik o školskom kalendaru za osnovne škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine za školsku 2019/2020 godinu ("Službeni list APV" br. 25/19) 

Praznik: 
Utorak, June 2, 2020
Prikazati opis praznika: 
da