Ekspert: poslednje izmene od 01.07.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 01.07.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje ("Sl. glasnik RS", br. 46/19) 
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 46/19) 
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija - Poreska uprava ("Sl. glasnik RS", br. 46/19) 
 • Pravilnik o izgledu službenog odela poljoprivrednog inspektora ("Sl. glasnik RS", br. 46/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 117634
 • Službenih mišljenja: 15863
 • Sudske prakse: 9027
 • Modela akata: 821
 • Obrazaca: 33953
 • Podzakonskih akata: 87252
 • Prečišć. tekstova: 26438
 • Propisa CG: 1749
 • Propisa R.Srpske: 2126
 
Korisni linkovi: