NAJNOVIJE VESTI

Ekonomija, statistički podaci, poslovne informacije, nova izdanja…

1 2 3 254

Iz najnovijeg broja izdvajamo:

 • Zatezna kamata (shodno Zakonu o zateznoj kamati i Zakonu o obligacionim odnosima)
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode (shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
 • Kamata po osnovu zajmova
 • Obračun kamate po referentnoj/eskontnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (sa mogućnošću uvećanja ili smanjenja stope za zadati broj procentnih poena)
 • Obračuni kamata po referentnim stopama Evropske centralne banke (ECB) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)
Iz najnovijeg broja izdvajamo:
 • Zatezna kamata (shodno Zakonu o zateznoj kamati i Zakonu o obligacionim odnosima)
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode (shodno članu 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
 • Kamata po osnovu zajmova
 • Obračun kamate po referentnoj/eskontnoj kamatnoj stopi Narodne banke Srbije (sa mogućnošću uvećanja ili smanjenja stope za zadati broj procentnih poena)
 • Obračuni kamata po referentnim stopama Evropske centralne banke (ECB) i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)

Iz najnovijeg broja izdvajamo:

Iz najnovijeg broja izdvajamo:

Ekspert: poslednje izmene od 12.06.2024.

 • Uredba o naknadi za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije
 • Pravilnik o načinu vođenja i obrascu ličnog lista nosioca javnotužilačke funkcije i osoblja zaposlenog u Javnom tužilaštvu
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku (U PRIMENI: od 1. jula 2024. godine)
Detaljnije o poslednjim izmenama »

NAJNOVIJE INFORMACIJE

ekonomija, statistički podaci, poslovne informacije, nova izdanja…

1 2 3 254

  Arhiva

1 2 8
16/06/2024
Nastupajući državni praznici (i promena vremena) u Republici Srbiji:
Prvi dan Kurbanskog bajrama
Vidovdan
Dan primirja u Prvom svetskom ratu
1 2
KNJIGE U IZDANJU CEKOS IN-a  
(pogledajte: Katalog svih knjiga)

1,870.00  RSD

1,100.00  RSD

660.00  RSD

770.00  RSD

440.00  RSD

550.00  RSD

1 2 3 9