Ekspert: poslednje izmene od 03.01.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 03.01.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Spisku korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 105/18) 
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 104/18) 
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 1. januara 2019. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 104/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 104/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 113775
 • Službenih mišljenja: 15521
 • Sudske prakse: 8895
 • Modela akata: 813
 • Obrazaca: 32720
 • Podzakonskih akata: 84147
 • Prečišć. tekstova: 25719
 • Propisa CG: 1699
 • Propisa R.Srpske: 2088
 
Korisni linkovi: