Ekspert: poslednje izmene od 04.06.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 04.06.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti("Sl. glasnik RS", br. 41/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti ("Sl. glasnik RS", br. 41/18) 
 • Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika ("Sl. glasnik RS", br. 41/18) 
 • Zakon o putevima ("Sl. glasnik RS", br. 41/18) 
 • Zakon o železnici ("Sl. glasnik RS", br. 41/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 109027
 • Službenih mišljenja: 15272
 • Sudske prakse: 8661
 • Modela akata: 789
 • Obrazaca: 30989
 • Podzakonskih akata: 80548
 • Prečišć. tekstova: 24615
 • Propisa CG: 1635
 • Propisa R.Srpske: 2013
 
Korisni linkovi: