Ekspert: poslednje izmene od 10.01.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 10.01.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 2/18) 
 • Iznos najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (u primeni od 6. januara 2018. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 2/18) 
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu industrijskih objekata od požara ("Sl. glasnik RS", br. 1/18) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 105901
 • Službenih mišljenja: 15021
 • Sudske prakse: 8488
 • Modela akata: 768
 • Obrazaca: 30110
 • Podzakonskih akata: 78273
 • Prečišć. tekstova: 23798
 • Propisa CG: 1574
 • Propisa R.Srpske: 1947
 
Korisni linkovi: