Ekspert: poslednje izmene od 11.01.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 11.01.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o načinu davanja koncesije u fazama ("Sl. glasnik RS", br. 1/17) 
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o načinu priznavanja inostranih isprava i znakova usaglašenosti ("Sl. glasnik RS", br. 110/16)
 • Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 109/16) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 97447
 • Službenih mišljenja: 14281
 • Sudske prakse: 8075
 • Modela akata: 707
 • Obrazaca: 27559
 • Podzakonskih akata: 71776
 • Prečišć. tekstova: 21770
 • Propisa CG: 1397
 • Propisa R.Srpske: 1809
 
Korisni linkovi: