Ekspert: poslednje izmene od 15.05.2019.

Ekspert Internet je ažuriran 15.05.2019. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja ("Sl. glasnik RS", br. 33/19) 
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 33/19) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 33/19) 
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem ("Sl. glasnik RS", br. 33/19) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 116697
 • Službenih mišljenja: 15794
 • Sudske prakse: 8985
 • Modela akata: 818
 • Obrazaca: 33648
 • Podzakonskih akata: 86490
 • Prečišć. tekstova: 26274
 • Propisa CG: 1743
 • Propisa R.Srpske: 2115
 
Korisni linkovi: