Ekspert: poslednje izmene od 24.09.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 24.09.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o sadržini, rokovima i načinu dostavljanja podataka o međubankarskim naknadama ("Sl. glasnik RS", br. 69/18) 
 • Poslovnik o radu Etičkog odbora Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 69/18) 
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za sufinansiranje jedinica lokalne samouprave za izradu projektno-tehničke dokumentacije u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 69/18) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 111430
 • Službenih mišljenja: 15420
 • Sudske prakse: 8764
 • Modela akata: 803
 • Obrazaca: 31871
 • Podzakonskih akata: 82403
 • Prečišć. tekstova: 25164
 • Propisa CG: 1677
 • Propisa R.Srpske: 2063
 
Korisni linkovi: