Ekspert: poslednje izmene od 24.10.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 24.10.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o izmeni Uredbe o posebnim uslovima prometa određene robe ("Sl. glasnik RS", br. 100/12)
 • Pravilnik o izveštavanju o isplaćenim zaradama u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 100/12)
 • Pravilnik o izmenama Pravilnika o prostornim i tehničkim uslovima za rad agencije za zapošljavanje, uslovima stručne osposobljenosti zaposlenih, programu, sadržini i načinu polaganja ispita za rad u zapošljavanju ("Sl. glasnik RS", br. 100/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 64873
 • Službenih mišljenja: 11205
 • Sudske prakse: 6419
 • Modela akata: 534
 • Obrazaca: 16867
 • Podzakonskih akata: 46972
 • Prečišć. tekstova: 14208
 • Propisa CG: 850
 • Propisa R.Srpske: 1184
 
Korisni linkovi: