Ekspert: poslednje izmene od 29.01.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 29.01.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 6/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/20)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 6/20)
 • Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti (U PRIMENI: od 2. februara 2021. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 6/20)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 122175
 • Propisa: 122175
 • Službenih mišljenja: 16122
 • Službenih mišljenja: 16122
 • Sudske prakse: 9195
 • Sudske prakse: 9195
 • Modela akata: 835
 • Modela akata: 835
 • Obrazaca: 35520
 • Podzakonskih akata: 90663
 • Podzakonskih akata: 90663
 • Prečišć. tekstova: 27480
 • Prečišć. tekstova: 27480
 • Propisa CG: 1812
 • Propisa CG: 1812
 • Propisa R.Srpske: 2192
Korisni linkovi: