Ekspert: poslednje izmene od 30.07.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 30.07.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o presađivanju ljudskih organa ("Sl. glasnik RS", br. 57/18) 
 • Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima ("Sl. glasnik RS", br. 57/18) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama ("Sl. glasnik RS", br. 57/18) 
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika kojim se propisuje prijavljivanje podataka o sticanju, odnosno otuđenju akcija kao i o vrednosti obavljenih sticanja, odnosno otuđenja za koje nije obavezno prijavljivanje ("Sl. glasnik RS", br. 57/18) 
 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 110362
 • Službenih mišljenja: 15355
 • Sudske prakse: 8736
 • Modela akata: 793
 • Obrazaca: 31406
 • Podzakonskih akata: 81536
 • Prečišć. tekstova: 24956
 • Propisa CG: 1660
 • Propisa R.Srpske: 2036
 
Korisni linkovi: