VAŽNA INFORMACIJA u vezi sa automatskim podnošenjem PPP-PD po službenoj dužnosti za maj 2021. godine od strane Poreske uprave

Ovaj članak dostupan je samo pretplatnicima na stručni časopis "Informator".

Da biste videli članak neophodno je da izvršite Login sa korisničkim imenom i lozinkom.


Ukoliko ne posedujete korisnički nalog, a pretplatnici ste na časopis "Informator", možete:

1. Kreirati nalog i nazvati nas da aktiviramo uslugu, ili

2. Kontaktirati nas, kako bismo Vam dostavili časopis u PDF formatu putem e-mail-a.

Tel. 011/30 35 435

e-mail: office@cekos.rs