Ekspert: poslednje izmene od 29.11.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 29.11.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi („Sl. glasnik RS“, br. 111/21)
 • Pravilnik o bližim uslovima za obezbeđenje odgovarajućeg prostora i opreme za smeštaj i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala kod stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala („Sl. glasnik RS“, br. 111/21)
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu soli za ishranu ljudi i proizvodnju hrane („Sl. glasnik RS“, br. 111/21)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 136224
 • Službenih mišljenja: 16927
 • Sudske prakse: 9742
 • Modela akata: 890
 • Obrazaca: 40067
 • Podzakonskih akata: 101269
 • Prečišć. tekstova: 30898
 • Propisa CG: 2001
 • Propisa R.Srpske: 2469

Besplatno probno korišćenje

CEKOS IN Vam pruža jedinstvenu mogućnost jednodnevnog BESPLATNOG probnog korišćenja Ekspert-a, kako biste se upoznali sa mogućnostima i karakteristikama ove digitalne baze.

Prijavu za besplatno probno korišćenje možete izvršiti svakog radnog dana od 8:00 do 15:00, pozivom na broj:

011/30 35 435

Nakon registrovanja prijave, biće Vam dostavljeni Korisničko ime i Lozinka neophodni za besplatno probno korišćenje.