1,650.00  RSD

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima (prečišćen tekst, septembar 2023.)

SADRŽAJ:

ZAKON O BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA
(“Sl. glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – US, 55/14, 96/15 – dr. zakon, 9/16 – US, 24/18, 41/18, 41/18 – dr. zakon, 87/18, 23/19, 182/20 – dr. zakon, 76/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 2a)

II. OSNOVNA NAČELA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (čl. 3. do čl. 7.)

III. OSNOVI SISTEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (čl. 8. do čl. 18.)

 • Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima (član 8.)
 • Agencija za bezbednost saobraćaja (čl. 9. i 10.)
 • Strategija bezbednosti saobraćaja (čl. 11. do čl. 13.)
 • Praćenje bezbednosti saobraćaja (čl. 14. do čl. 16.)
 • Finansiranje bezbednosti saobraćaja (čl. 17. do čl. 18.)
 • IV. PRAVILA SAOBRAĆAJA (čl. 20. do čl. 122.)
 • Opšte odredbe (čl. 20. do čl. 32.)
 • Uključivanje vozila u saobraćaj (član 33.)
 • Kretanje vozila po putu (čl. 34. do čl. 40.)
 • Nasilnička vožnja (član 41.)
 • Brzina (čl. 42. do čl. 45.)
 • Skretanje (član 46.)
 • Prvenstvo prolaza (član 47.)
 • Saobraćaj na raskrsnici (čl. 48. i 49.)
 • Polukružno okretanje (član 50.)
 • Mimoilaženje (čl. 51. i 52.)
 • Preticanje i obilaženje (čl. 53. do čl. 58.)
 • Zvučni i svetlosni znaci upozorenja (čl. 59. do čl. 61.)
 • Zaustavljanje i parkiranje (čl. 62. do čl. 68.)
 • Vučenje vozila (čl. 69. do čl. 76.)
 • Upotreba svetala u saobraćaju (čl. 77. do čl. 81.)
 • Odstojanje između vozila (čl. 82. i 83.)
 • Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama (član 84.)
 • Posebne odredbe o saobraćaju traktora, radnih mašina, motokultivatora i zaprežnih vozila (član 85.)
 • Saobraćaj zaprežnih vozila i učešće životinja u saobraćaju (čl. 86. i 87.)
 • Posebne odredbe o saobraćaju lakih električnih vozila, bicikala, mopeda, tricikala, četvorocikala i motocikala (čl. 88. do čl. 92g)
 • Kretanje pešaka (čl. 93. do čl. 98.).
 • Obaveze vozača prema pešacima (član 99.)
 • Saobraćaj na prelazu puta preko železničke pruge (čl. 100. i 101.)
 • Saobraćaj na auto-putu i motoputu (čl. 102. do čl. 105.)
 • Vozila pod pratnjom (čl. 106. i 107.)
 • Vozila sa prvenstvom prolaza (čl. 108. do čl. 110.)
 • Upotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla (član 111.)
 • Prevoz tereta na vozilu (čl. 112. do čl. 114.)
 • Vanredni prevoz (član 115.) – brisan
 • Prevoz lica vozilima (čl. 116. do čl. 121.)
 • Probna i autonomna vožnja (čl. 122. i 122a)

V. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE NA PUTU (čl. 123. do čl. 130.)

VI. POSEBNI USLOVI SAOBRAĆAJA (član 131.)

VII. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA (čl. 132. do čl. 155.)

 • Opšte odredbe (čl. 132. do čl. 134.)
 • Saobraćajni znakovi (član 135.)
 • Semafori (čl. 136. do čl. 150.)
 • Svetlosne oznake na putu (član 151.)
 • Oznake na kolovozu i trotoaru (član 152.)
 • Obeležavanje prelaza puta preko železničke pruge (član 153.)
 • Obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi i drugi poslovi na putu (čl. 154. i 155.)

VIII. PUTEVI (član 156.) – brisan

IX. TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA (čl. 157. do čl. 166.)

 • Opšte odredbe (čl. 157. do čl. 159.)
 • Pešačka zona (član 160.)
 • Zona usporenog saobraćaja (član 161.)
 • Zona “30” (član 162.)
 • Zona škole (član 163.)
 • Zaštita životne sredine (član 164.)
 • Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja (član 165.)
 • Znaci i naredbe koje daju ovlašćena lica (član 166.)

X. DUŽNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE (čl. 167. do čl. 177.)

XI. VOZAČI (čl. 178. do čl. 205.)

 • Uslovi za upravljanje vozilom (čl. 178. i 179.)
 • Starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole (čl. 180. i 181.)
 • Probna vozačka dozvola (član 182.)
 • Izdavanje vozačke dozvole (čl. 183. do čl. 186.)
 • Psihofizički uslovi za upravljanje vozilom (član 187.)
 • Zdravstveni pregledi (čl. 188. do čl. 194.)
 • Vozačke dozvole za kategorije motornih vozila (čl. 195. i 196.)
 • Oduzimanje vozačke dozvole (čl. 197. do čl. 200.)
 • Izricanje i izvršenje mera zabrane upravljanja (čl. 201. i 202.)
 • Lica kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno koja obavljaju javni prevoz – profesionalni vozači (čl. 203. i 204.)
 • Vozači tramvaja (član 205.)

XII. OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE (čl. 206. do čl. 240.)

 • Opšte odredbe (čl. 206. do čl. 212.)
 • Teorijska obuka (čl. 213. i 214.)
 • Praktična obuka (čl. 215. do čl. 217.)
 • Prava i obaveze kandidata za vozače (čl. 218. do čl. 220.)
 • Predavač teorijske obuke (čl. 221. i 222.)
 • Instruktor vožnje (čl. 223. do čl. 228.)
 • Vozila za osposobljavanje kandidata za vozače (čl. 229. do čl. 231.)
 • Vozački ispit (čl. 232. do čl. 237.)
 • Ispitivač (čl. 238. i 239.)
 • Saobraćajni uslovi za održavanje praktičnog ispita (član 240.)

XIII. OBUKA IZ PRVE POMOĆI (čl. 241. i 242.)

XIV. TRAJANJE UPRAVLJANJA MOTORNIM  VOZILOM, ODNOSNO SKUPOM VOZILA (čl. 243. do čl. 245.) – brisana

XV. VOZILA (čl. 246. do čl. 253.)

 • Opšte odredbe (čl. 246. do čl. 248.)
 • Ispitivanje vozila (čl. 249. do čl. 252.)
 • Identifikaciona oznaka vozila (član 253.)

XVI. TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (čl. 254. do čl. 267.)

 • Opšte odredbe (čl. 254. do čl. 262.)
 • Kontrolori tehničkog pregleda vozila (član 263.)
 • Redovni tehnički pregledi (član 264.)
 • Vanredni tehnički pregledi vozila (član 265.)
 • Kontrolni tehnički pregledi vozila (čl. 266. i 267.)

XVII. REGISTRACIJA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (čl. 268. do čl. 277a)

 • Opšte odredbe (čl. 268. do čl. 274.)
 • Registarske tablice (čl. 275. i 276.)
 • Privremena registracija (član 277.)
 • Registracija vozila koja su odlukom Direkcije za upravljanje oduzetom imovinom poverena drugom pravnom ili fizičkom licu (član 277a)

XVIII. POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA (čl. 278. do čl. 296.)

 • Opšte odredbe (član 278.)
 • Isključenje vozača iz saobraćaja (član 279.)
 • Utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju (čl. 280. i 281.)
 • Premeštanje vozila (član 282.)
 • Zadržavanje vozača koji su isključeni zbog psihofizičkog stanja (član 283.)
 • Privođenje, odnosno zadržavanje vozača kod koga postoji opasnost da će neposredno nastaviti sa činjenjem prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva vozača koji može izbeći odgovornost za prekršaj (član 284.)
 • Oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole (član 285.)
 • Snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava (član 286.)
 • Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, odnosno radi merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase (čl. 287. i 288.)
 • Isključenje vozila iz saobraćaja (čl. 289. do čl. 293.)
 • Otklanjanje, odnosno sprečavanje nastanka opasnosti na putu (član 294.)
 • Privremeno oduzimanje predmeta (član 295.)
 • Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila (član 296.)

XIX. ORGANIZACIJA POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGIM PRAVNIM LICIMA, DRŽAVNOM ORGANU, ODNOSNO JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE I KOD PREDUZETNIKA (član 297.)

XX. NADZOR (čl. 298. do čl. 311.)

XXI. KAZNENE ODREDBE (čl. 312. do čl. 338a)

 • Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku (čl. 314. i 314a)
 • Posebne odredbe o odgovornosti za prekršaje (čl. 315. do čl. 320.)
 • Obaveze organa koji su odlučivali o povredama odredbi ovog zakona (član 321.)
 • Verodostojna isprava o prekršaju (član 322.)
 • Kazneni poeni (čl. 323. i 324.)
 • Privredni prestupi (član 325.)
 • Prekršajne kazne za pravno lice (čl. 326. i 327.)
 • Prekršajne kazne za preduzetnike (član 328.)
 • Prekršajne kazne za fizičko lice (čl. 329. do čl. 338a)

XXII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 339. do čl. 353.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje nisu ušle u prečišćen tekst

 • “Sl. glasnik RS”, br. 24/18, 23/19, 76/23
 • “Sl. glasnik RS”, br. 23/19
 • “Sl. glasnik RS”, br. 76/23