Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda - mart 2023.

Prema Saopštenju RZS broj 087 od 05.04.2023. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u martu 2023. godine je bio: 

OPIS 
III/2023
Ø 2022
III/2023
II/2023
III/2023
III/2022
Republika Srbija  103.2 99.8 105.5
Vojvodina  101.7 99.4 104.1

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MARTU 2023. godine po delatnostima 

OPIS
III/2023
Ø 2022
III/2023
II/2023
III/2023
III/2022
UKUPNO  103.2 99.8 105.5
    Po nameni potrošnje 
    Energija  99.9 99.5 100.1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100.6 99.4 103.7
    Kapitalni proizvodi  101.9 100.9 102.1
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  102.9 100.0 103.9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  109.1 100.0 114.2
RUDARSTVO  88.5 96.9 85.0
    Eksploatacija uglja  106.7 100.0 110.5
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  79.8 97.7 73.3
    Ekspolatacija ruda metala  78.5 93.1 73.0
    Ostalo rudarstvo  103.6 100.4 105.9
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  103.0 99.8 105.7
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  111.1 99.8 118.1
    Proizvodnja pića  106.8 99.9 110.9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  107.0 100.1 108.0
    Proizvodnja tekstila  102.2 98.3 105.3
    Proizvodnja odevnih predmeta  101.5 100.0 102.0
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  100.1 100.0 98.8
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  109.1 99.6 121.8
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100.4 94.5 110.4
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102.8 100.2 102.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  86.5 97.5 84.2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  96.9 99.5 99.2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 102.1 100.0 102.5
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  103.2 99.9 105.8
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  108.5 101.9 113.9
    Proizvodnja osnovnih metala  91.1 103.7 91.3
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 104.9 102.1 106.0
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  100.2 100.0 100.3
    Proizvodnja električne opreme  102.1 100.0 101.4
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  102.3 99.9 104.0
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 100.5 100.0 100.1
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.0 100.0 100.0
    Proizvodnja nameštaja  104.0 100.0 110.2
    Ostale prerađivačke delatnosti  103.4 99.4 104.3
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.1 100.0 106.7
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.1 100.0 106.7
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 110.1 101.1 111.8
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  110.1 101.1 111.8
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102.3 100.0 106.2
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  102.6 100.7 105.5
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103.1 100.5 107.1
    Drumska saobraćajna sredstva  100.4 100.0 99.9
    Tečna goriva i maziva  87.2 97.7 85.0
    Metalni aparati za domaćinstvo  115.3 100.0 119.5
    Električni aparati  102.1 100.0 97.9
    Drveni nameštaj  104.3 100.0 110.9
    Odeća (tkanine i konfekcija)  101.4 100.0 101.9
    Obuća (kožna i gumena)  100.2 100.0 98.5